7 redenen om CDA Ermelo te stemmen!

7 redenen om CDA Ermelo te stemmen

7 redenen om CDA Ermelo te stemmen!

Maandag, dinsdag en woensdag is het woord aan u. Maar, bent u er al uit?

1. U vindt het belangrijk dat er goed met geld wordt omgegaan

Zoals u misschien wel weet is de Onroerende Zaakbelasting de afgelopen 4 jaar met meer dan 60% verhoogd. Doordat ook de huizenprijzen zijn gestegen betaalden sommigen van u in 2022 meer dan twee keer zoveel als in 2018. De gemeente Ermelo is een ambitieuze gemeenten en de afgelopen jaren is besloten om het gemeentehuis te verbouwen voor 9,1 miljoen, de Dialoog nieuw te bouwen voor 8 miljoen en het zwembad, zonder recreatiebad, nieuw te bouwen voor meer dan 21 miljoen. Maar was dit allemaal nodig? Wij vonden van niet en waren dan ook tegen deze grote uitgaven en tegen deze verhogingen van de OZB, omdat wij vonden dat het ook anders kon. Wel hebben we andere oplossingen voorgesteld, zoals kijken waar we minder geld konden uitgaven, maar helaas gingen andere partijen daar niet in mee. Wij vinden het belangrijk dat er goed met uw geld wordt omgegaan en zullen dat blijven doen.

2. U vindt dat de dienstverlening van de gemeente beter moet

Te vaak horen wij dat de dienstverlening van de gemeente Ermelo te wensen overlaat. Mails worden niet of te laat beantwoord, er wordt niet teruggebeld of afspraken worden niet nagekomen. Dat moet anders. De komende periode willen wij ervoor zorgen dat de gemeente weer dienstbaar wordt aan de samenleving. Wij vinden dat op alle mails een ontvangstbevestiging moet komen en dat ze binnen een week beantwoord moeten worden en dat mensen binnen twee dagen worden teruggebeld door de juiste persoon. Dit betekent investeren in dienstverlening en kijken waar we slimmer kunnen werken. Daar gaan we voor.

3. U vindt dat zondagsrust in Ermelo moet blijven

De zondag is om op adem te komen. Wij blijven zondagsrust belangrijk vinden, ook als tegengeluid tegen de 24-uurs economie. De samenleving van tegenwoordig raast maar door en het aantal burnouts neemt toe. Wij vinden het belangrijk om een dag in de week te behouden om op adem te komen. Ook om onze lokale ondernemers een dag van rust te gunnen voor het behouden van een gezond en sociaal leven. 

4. U ziet dat er meer woningen moeten komen

Er is al jaren een tekort aan woningen. Niet alleen in Ermelo, maar in heel Nederland. Jongeren kunnen door de sterk gestegen huizenprijzen geen woning meer kopen en de wachtlijst van UWoon voor een huurwoning is meer dan 7 jaar. Dat moet anders. Wij willen gericht gaan bouwen, meer dan 1.000 woningen tot 2030, en dan niet alleen koopwoningen, maar ook huurwoningen. Daarnaast willen wij tijdelijke woningen plaatsen, bijvoorbeeld units of containerwoningen voor jongeren op braakliggende terreinen, zodat zij niet meer 7 jaar op een woning hoeven te wachten.

5. U vindt het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan

Er is de laatste jaren veel gedoe geweest in de politiek. De periode is begonnen met een formatie waarbij onder andere het CDA Ermelo buiten spel is gezet. In 2020 was er een bestuurlijke crisis, waardoor de vorige burgemeester Baars ontslag heeft genomen en vorige maand is er een partij opgesplitst. Wij vinden het belangrijk om met fatsoen en respect met elkaar om te gaan en samen te werken met alle partijen. Politiek zit er niet voor zichzelf, maar is dienstbaar aan u.

6. U vindt het belangrijk dat we omzien naar elkaar

Ermelo was altijd een zorgdorp en is dat nog steeds. Omzien naar elkaar zit in onze genen. Wij kennen onze buren en groeten elkaar op straat. Het CDA Ermelo vind het belangrijk dat wij goed zorgen voor mensen die (tijdelijk) niet mee kunnen komen. Wij zijn dankbaar voor alle vrijwilligers en mantelzorgers die zich inzetten voor anderen en we moeten hen blijven ondersteunen. Daarnaast blijven wij ons inzetten voor goede zorg voor jongeren, ouderen en mensen met chronische ziekte of handicap.

7. U vindt het belangrijk dat het niet alleen bij mooie woorden blijft

Het is nu campagnetijd. Dit betekent dat politieke partijen de mooiste beloften doen om u te overtuigen om op hen te stemmen. Wij geloven dat een van de redenen waarom het vertrouwen in de politiek de afgelopen jaren is afgenomen, omdat veel van de gemaakte beloften niet worden nagekomen. Als CDA Ermelo leggen wij daarom verantwoording aan u af. Op pagina 7 vertellen wij u hoe wij de afgelopen jaren hebben gestemd in de gemeenteraad, zodat u weet wat wij gedaan hebben met onze beloften aan u.

De dienstverlening van de gemeente moet beter. Het gemeentehuis moet toegankelijk zijn, niet alleen als u een afspraak hebt. Op elke mail moet een ontvangstbevestiging komen en binnen een week komt er een helder antwoord. De telefoon wordt opgenomen en naar de juiste persoon doorverbonden. Wanneer de persoon die u probeert te bereiken er niet is wordt u teruggebeld, bij voorkeur binnen twee dagen.

Ook op het gebied van communicatie heeft de gemeente een slag te slaan. Inwoners worden actief betrokken bij nieuwe plannen en krijgen de kans om mee te doen wanneer zij is beter kunnen dan de gemeente. Dit noemen wij Right to Challenge.

Samen maken we Ermelo mooier en daarom zullen wij de komende jaren ons best blijven doen om het vertrouwen terug te winnen.

Afspraak is afspraak


Verkiezingsprogramma

Ben jij benieuwd naar ons plan voor een Ermelo dat het waard is om door te geven?


Dit hebben we al bereikt

We hebben een brief geschreven naar Mark Rutte en onze Tweede Kamerfractie om perspectief te bieden voor ondernemers in coronatijd. Deze brief is gebruikt in het coronadebat in de Tweede Kamer.
Helaas werd ons voorstel voor lokaal coronanoodfonds voor ondernemers niet gesteund door de coalitiepartijen.

Dit gaan we doen

Een nieuw bedrijventerrein (Ecopark) langs de A28.
De vrijgekomen ruimte benutten voor het plaatsen van nieuwe (tijdelijke) woningen.
Het ondersteunen en verder uitbouwen van het Cultureel Platform.
Ondersteuning voor herstel van de cultuur- en sportsector na corona.

Vraag het onze kandidaten

  • #1 Sarath Hamstra
  • s.hamstra@ermelo.nl
  • 06 43 574 151
  • #2 Bart Willemsen
  • b.willemsen@ermelo.nl
  • 06 55 168 640