Meer mogelijkheden voor inwoners om aan de slag te gaan met klimaat

Op 6 maart 2023 heeft het Algemeen bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe de regeling stimuleringsbijdrage Stedelijk gebied gewijzigd vastgesteld. Met deze wijziging komt een veel groter budget vrij voor inwoners om met subsidie  zelf een bijdrage te leveren aan klimaatadaptieve maatregelen zoals het opvangen en benutten van hemelwater of hergebruik van grijs water … Lees meer

Valentijnsdag 2023

Valentijnsdag, de dag waarop we traditiegetrouw rozen uitdelen aan ouderen in verzorgingstehuizen in Ermelo. We steken op deze manier onze ouderen een hart onder de riem en hopen dat ze zich vandaag een beetje extra gezien en gewaardeerd voelen!

Cake van de maand februari 2023

Deze maand mochten we namens het CDA Ermelo de cake van de maand uitreiken aan Froukje Cornet. Wij willen Froukje hiermee bedanken voor haar inzet en betrokkenheid als wijkondersteuner van wijk Ermelo-West. Lieve Froukje bedankt en heel veel succes met je nieuwe werkzaamheden bij Stichting Welzijn Nunspeet!

Nieuwjaarsborrel 2023

Vrijdag 20 januari hadden we een goed geslaagde nieuwjaarsborrel gehad. Leuke club mensen en goede gesprekken.

Moties over stikstofrechten en Lelystad airport

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2022 is een tweetal moties voorbijgekomen over stikstofrechten en Lelystad airport. De ‘stikstofmotie’ verzocht het college zich aan te sluiten bij de oproep die zes gemeenten van de Noord Veluwe aan het kabinet hebben gedaan om een halt toe te roepen aan de huidige handel in stikstofrechten en om ervoor … Lees meer

Zorgvuldigheid bij Tomassen Duck-To

De vraag die de gemoederen binnen de gemeenteraad over het bedrijf Tomassen Duck-To fors bezighoudt is: is het bedrijf nu wel of niet MER-plichtig.  De gemeenteraad heeft op 21 december via een breed gesteunde motie (o.a. van CDA Ermelo) duidelijk gemaakt behoefte te hebben aan extern juridisch advies, om een zo zorgvuldig mogelijk besluit te … Lees meer

Nieuwjaar vol uitdagingen

Gelukkig nieuwjaar. Alle beste wensen. Voorspoedig en gezond 2023. Deze en ook andere wensen spreken we aan het begin naar elkaar uit. Wensen van hoop en verwachting in een tijd vol onzekerheden in de samenleving. Er is sprake van stijgende prijzen, steeds hogere energiekosten, woningnood, spanningen rond stikstof, klimaat, een vernietigende oorlog in Europa en … Lees meer

Beslissing op bezwaar

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 23 november was het aan de raad om een stap te zetten in de kwestie gespreksverslagen wat betreft de oud burgemeester (Baars). In essentie ging het hierbij over de vraag of de verslagen die zijn gemaakt tijdens klankbordgroep gesprekken omtrent de voormalige burgemeester, openbaar gemaakt moeten worden of niet. Wij … Lees meer

Gemeenteraad stelt meerjarenbegroting 2023-2026 vast

De gemeenteraad heeft op 9 november de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. En wat heel mooi is. Onze fractie had drie moties ingediend en één amendement. Allemaal aangenomen. Daar zijn we blij mee. De moties gaan alle drie over onderwerpen, die ons als samenleving raken: jongerenhuisvesting, actieve armoedeaanpak en steun voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Een heel … Lees meer

Dankdag 2022

Het leuke aan veel kerkelijke tradities is dat ze al zo lang bestaan dat ze vanzelf weer actueel worden. Dankdag. Je zegeningen tellen na de corona pandemie en tijdens de energiecrisis en torenhoge inflatie is toch een hoopgevende bezigheid. Naast maatschappelijke dieptepunten, komen die ook voor in een persoonlijk leven. Graag deel ik wat ik … Lees meer