Moties over stikstofrechten en Lelystad airport

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2022 is een tweetal moties voorbijgekomen over stikstofrechten en Lelystad airport. De ‘stikstofmotie’ verzocht het college zich aan te sluiten bij de oproep die zes gemeenten van de Noord Veluwe aan het kabinet hebben gedaan om een halt toe te roepen aan de huidige handel in stikstofrechten en om ervoor … Lees meer

Zorgvuldigheid bij Tomassen Duck-To

De vraag die de gemoederen binnen de gemeenteraad over het bedrijf Tomassen Duck-To fors bezighoudt is: is het bedrijf nu wel of niet MER-plichtig.  De gemeenteraad heeft op 21 december via een breed gesteunde motie (o.a. van CDA Ermelo) duidelijk gemaakt behoefte te hebben aan extern juridisch advies, om een zo zorgvuldig mogelijk besluit te … Lees meer

Nieuwjaar vol uitdagingen

Gelukkig nieuwjaar. Alle beste wensen. Voorspoedig en gezond 2023. Deze en ook andere wensen spreken we aan het begin naar elkaar uit. Wensen van hoop en verwachting in een tijd vol onzekerheden in de samenleving. Er is sprake van stijgende prijzen, steeds hogere energiekosten, woningnood, spanningen rond stikstof, klimaat, een vernietigende oorlog in Europa en … Lees meer

Beslissing op bezwaar

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 23 november was het aan de raad om een stap te zetten in de kwestie gespreksverslagen wat betreft de oud burgemeester (Baars). In essentie ging het hierbij over de vraag of de verslagen die zijn gemaakt tijdens klankbordgroep gesprekken omtrent de voormalige burgemeester, openbaar gemaakt moeten worden of niet. Wij … Lees meer

Gemeenteraad stelt meerjarenbegroting 2023-2026 vast

De gemeenteraad heeft op 9 november de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. En wat heel mooi is. Onze fractie had drie moties ingediend en één amendement. Allemaal aangenomen. Daar zijn we blij mee. De moties gaan alle drie over onderwerpen, die ons als samenleving raken: jongerenhuisvesting, actieve armoedeaanpak en steun voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Een heel … Lees meer

Dankdag 2022

Het leuke aan veel kerkelijke tradities is dat ze al zo lang bestaan dat ze vanzelf weer actueel worden. Dankdag. Je zegeningen tellen na de corona pandemie en tijdens de energiecrisis en torenhoge inflatie is toch een hoopgevende bezigheid. Naast maatschappelijke dieptepunten, komen die ook voor in een persoonlijk leven. Graag deel ik wat ik … Lees meer

Electrisch opladen van fietsen

Als CDA Ermelo zijn we zeker voor het faciliteren van het opladen van elektrische fietsen in ons dorp. Wij zijn ook voorstander om fietsen te stimuleren. Christen Unie, SGP, VVD, Eén Ermelo en Progressief Ermelo hebben gezamenlijk een motie ingediend waarbij zij om aandacht vragen voor de plannen om elektrisch opladen van fietsen te faciliteren … Lees meer

Bevoordelen van Ermelose bedrijven

Het CDA Ermelo vindt het belangrijk dat lokale ondernemers een eerlijke kans krijgen om mee te doen bij aanbestedingen. Ook vinden wij het belangrijk om een rechtvaardige overheid te zijn. Om lokale ondernemers meer kansen te bieden om in Ermelo werken uit te voeren hebben SGP en Christen Unie tijdens de raadsvergadering van woensdag 5 … Lees meer

Juridisch controlfunctie

Vorig jaar heeft de Rekenkamer commissie een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de juridische dienstverlening van Meerinzicht. Het algemene oordeel was dat de kwaliteit in grote lijnen goed is. De aanbevelingen en conclusies van het onderzoek zijn overgenomen door de gemeenteraad. Eén van de belangrijkste aanbevelingen is het inrichten van de juridisch controlefunctie. In … Lees meer

Geheim of openbaar

Woensdagavond 21 september 2022 stond een belangrijk onderwerp op de raadsagenda. Het ging over de uitspraak van de rechter over het verzoek van Initiatief Bestuurlijk Ermelo over het openbaar maken van de gespreksverslagen met de voormalig burgemeester over de bestuurscrisis. Het onderwerp werd in twee delen besproken. Allereerst in een openbaar gedeelte. Elke partij kon … Lees meer