Wisselingen in fractie CDA Ermelo

Vandaag neemt de gemeenteraad van Ermelo afscheid van twee CDA-raadsleden Jander de Blauw en Sarojini Ramasray. Zij hebben onlangs aangegeven dat ze hun raadslidmaatschap beëindigen. Op de plekken die zij achterlaten, worden vanavond Ad de Kort en Marjan van Noort-Nap in de gemeenteraad geïnstalleerd. Daarna bestaat de fractie van CDA Ermelo uit: Cor Louwerse, Bart … Lees meer

Afscheid van CDA-raadsleden Jander de Blauw en Sarojini Ramasray

Helaas moet CDA Ermelo afscheid nemen van twee jonge fractieleden. Zowel Jander de Blauw als Sarojini Ramasray hebben hun raadslidmaatschap opgezegd. Hieronder lichten zij hun redenen toe. Het bestuur heeft hun besluit met spijt ontvangen. Jander heeft met veel inzet en enthousiasme uitvoering aan het raadslidmaatschap gegeven en was volop in ontwikkeling. Het is jammer … Lees meer

Week 2023-29

Vakantie! Het is hartje zomer, zomervakantie voor alle scholen en reces voor de politiek. Maar vakantie betekent niet hetzelfde als op vakantie gaan. Dat is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een hoop mensen gaan niet, bijvoorbeeld omdat ze het niet kunnen betalen, omdat ze niemand hebben om mee te gaan of omdat het fysiek niet … Lees meer

Cake van de maand voor Anneke Wullink

Anneke Wullink heeft de cake van de maand juli gekregen van CDA Ermelo. CDA-raadslid Nero de Boer overhandigde de cake bij het bankje op het Raadhuisplein. Wij hebben heel veel waardering voor de inzet van Anneke op heel veel plekken in Ermelo. Een vrijwilligster pur sang, een voorbeeld voor velen. Anneke bedankt!

Cake van de maand voor vrijwilligers Ontspanningszaal Staverden

De cake van de maand mei is aan de vrijwilligers gegeven die zorgen voor het beheer van De Ontspanningszaal op landgoed Staverden. Dit rijksmonument is een belangrijke ontmoetingsplaats voor de inwoners van de buurtschappen Leuvenum, Staverden en Speuld. Met de cake spreekt CDA Ermelo zijn waardering uit voor de inzet van deze vrijwilligers. 

Kredietaanvraag gymvoorziening op ‘s Heeren Loo en verstrekking subsidie Triade

Vanuit CDA gedachtengoed vinden wij dat het belang van sport en beweging voor kwetsbare kinderen niet genoeg benadrukt kan worden. Het biedt hen niet alleen vreugde en sociale verbinding, maar draagt ook bij aan hun fysieke en geestelijke gezondheid. Deze groep jongeren, voor wie onderwijs, met name fysiek onderwijs, van onschatbare waarde is, heeft al … Lees meer

Ontsluiting Hamburgerweg 149-151

Toelichting bij motie Tijdens de raadsvergadering van woensdag 10 mei heeft de raad unaniem een motie aangenomen omtrent de Hamburgerweg 149-151. Het raadsvoorstel gaat uit van het realiseren van 11 sociale huurwoningen aan de Hamburgerweg 149/150, met daarbij het realiseren van de ontsluiting van het verkeer voor deze woningen via de Wethouder Paulushof. Uit contact … Lees meer

Cake van de maand voor Vereniging Historisch Ermelo

Maandagmorgen 3 april was de CDA-fractie op werkbezoek bij het bestuur van de Vereniging Historisch Ermelo (VHE). De vereniging met een nieuwe naam in een nieuw onderkomen, de Fabriek aan de Hamburgerweg. Wij hebben grote waardering voor de activiteiten en producties van de VHE. En dan te bedenken: het is puur vrijwilligerswerk! Onder de indruk … Lees meer

Hopcon verplaatsen biedt kansen voor woningbouw

Waarborgen van een duurzame toekomst CDA Ermelo is toegewijd aan het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. We streven naar een verantwoorde uitgave van deze middelen om de gemeenschap te dienen en te zorgen voor een duurzame toekomst voor ons allemaal. Daarnaast staan wij voor ondernemers en willen wij hen de mogelijkheid bieden om te groeien.  Het … Lees meer

Voorstel VVGB Tomassen Duck-To ingetrokken

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 29 maart 2023 is met 17 stemmen voor en 4 tegen de Verklaring van geen Bedenkingen voor Tomassen Duck-To ingetrokken. Dit gebeurde op voorstel van het college van B&W. Dit voorstel is door het college opgesteld als vervolg op de uitkomsten van een onderzoek over de m.e.r.-beoordeling. Dit … Lees meer