Cake voor bewonersinitiatief Ermelo-Oost

De cake van de maand februari ging vanochtend naar een bewonersinitiatief in Ermelo-Oost. Gerard Lam heeft hem in ontvangst genomen. CDA Ermelo heeft veel waardering voor de vrijwilligers in Ermelo-Oost die in korte tijd veel activiteiten hebben opgezet om de saamhorigheid tussen de bewoners in Ermelo-Oost te versterken. CDA-raadsleden Ad de Kort en Cor Louwerse … Lees meer

CDA Ermelo fleurt ouderen en gemeenteraad op tijdens Valentijnsdag

Het CDA Ermelo heeft op Valentijnsdag 250 rozen weggegeven aan Ermelose ouderen. Sinds enkele jaren heeft de partij deze traditie in het leven geroepen om aan de ouderen te laten weten hoe waardevol zij zijn voor de samenleving. Verschillende locatiesDe fractie ging samen met vrijwilligers van CDA Ermelo langs bij verschillende locaties in Ermelo. Zo … Lees meer

Cake januari voor Helpende Handen

Op donderdag 25 januari 2024 zetten de raadsleden Ad de Kort en Marjan van Noort van CDA Ermelo de Stichting Helpende Handen Ermelo en Putten in het zonnetje. De cake van de maand ging naar hen als waardering voor hun mooie werk. Omzien naar elkaar in de praktijk van alle dag.

Meer woningen? Ja, met spoed!

Woensdag 17 januari 2024 werd er gesproken tijdens een politieke tafel over tijdelijke huisvesting, kavel- en woningsplitsing. Al twee jaar geleden hebben CDA en SGP het college met een tweetal moties opgeroepen hier beleid voor te ontwikkelen. Als CDA Ermelo willen we met spoed het tijdelijk bewonen van recreatiebungalows en andere geschikte opstallen mogelijk maken. … Lees meer

Peter van der Horst krijgt cake van de maand december

Vanochtend vroeg werd Peter van der Horst door CDA-raadslid Marjan van Noort verrast met de cake van de maand van CDA Ermelo. Peter werkt bij het Wijkserviceteam van de gemeente en leegt altijd de vuilnisbakken in het dorp, zo ook na de Kerstmarkt van zaterdag jl. Daarnaast zorgt hij met zijn bladblazer dat de straten … Lees meer

Motie “Alle informatie op tafel”

Als toelichting op de motie, waarvan CDA Ermelo eerste indiener was, sprak fractievoorzitter Bart Willemsen devolgende woorden uit:Deze motie dienen wij in samen met 1 Ermelo. De reden om deze motie in te dienen is gelegen in het feit dat het wat CDA Ermelo betreft, nu echt een oplossing moet worden gerealiseerd. Verdere vertraging in … Lees meer

Belangrijke stap in oplossing problemen bij Tomassen Duck-To BV

Dankzij CDA Ermelo en Eén Ermelo, met steun van de Christen Unie, heeft de Gemeenteraad van Ermelo een belangrijke stap gezet om de problemen rond Eendenslachterij Tomassen op te lossen. Dit gebeurde met een amendement en een motie van beide partijen. Daarmee werden de uitgangspunten voor de aanpak van een structurele oplossing vastgelegd door de … Lees meer

Oplossing dossier Tomassen in zicht?

Tijdens de oordeelsvormende tafel op 21 november 2023 heeft Bart Willemsen nog een aantalwensen en bedenkingen van CDA Ermelo duidelijk gemaakt over de ontwikkelingen rond de eendenslachterij Tomassen. Het lijkt erop dat een concrete stap gemaakt kan worden naar de oplossing van dit langlopend dossier. Een eerste concept van afspraken biedt hele concrete aanknopingspunten voor … Lees meer

Wijziging bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151 na initiatief CDA

In de raadsvergadering van 21 november jl. is het bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151vastgesteld. Dit ging niet vanzelf. De bewoners van de Wethouder Paulushof hebben er bezwaar tegen dat het verkeer van de nieuwe huizen via hun weg gaan lopen. We begrijpen deze bezwaren, maar een alternatieve ontsluiting via de Hamburgerweg gaat een grote bouwvertraging opleven in … Lees meer

Cake voor Gerard van den Brink

Dinsdag 14 november 2023 was de CDA-fractie op werkbezoek bij Woningcorporatie Uwoon in de wijken Zuid en Oost. Buurtbeheerder leefbaarheid is Gerard van den Brink. Hij is een gedreven buurtbeheerder, die met open ogen en oren door zijn wijken fietst en het hart op de goede plaats heeft. Hij verbindt, helpt, signaleert, treedt op als … Lees meer