Nieuwbouw voor De Klokbeker en Augustinusschool

In juni is de nieuwbouw van De Klokbeker en de Augustinusschool op verschillende politieke tafels besproken. Grootste discussiepunt is of de scholen op aparte locaties of ‘onder-één-dak’ moeten worden gebouwd. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden met als conclusie dat twee aparte scholen het meest wenselijke is, gezien de zeer verschillende identiteiten van de beide scholen. … Lees meer

Cake voor Ronald en Frida Tijdeman van Damaris

De cake van de maand juni is naar Ronald en Frida Tijdeman gegaan. Vele jaren hebben ze in Ermelo jonge moeders opgevangen in Damaris. Eerst op de hoek van de Frederik Hendriklaan en de Horsterweg in het dorp, later aan de Konijnenwal in Telgt. Daarnaast waren ze zeer betrokken bij de Ermelose samenleving. Binnenkort verhuizen … Lees meer

Opkoopregeling stikstofaanpak

We horen van diverse agrarische bedrijven uit onze gemeente dat ze gebruik gaan maken van de opkoopregeling stikstofaanpak. Dit betekent heel wat voor deze gezinnen, want stoppen doe je niet zomaar en heeft vele emotionele en financiële consequenties. Ook voor het buitengebied in zijn geheel heeft het gevolgen. Schuren verdwijnen en vaak komt daar iets … Lees meer

Fietspad Zeeweg/Schaapsdijk

Al jaren wordt gesproken over een veilige fietsroute over de Schaapsdijk en Zeeweg. Beide smalle wegen met veel fietsverkeer, waaronder veel jeugd die vanuit Zeewolde via het pontje hierlangs naar het Groevenbeek College rijden. In de raadsvergadering van 5 juni a.s. wordt er een besluit over genomen. Ondanks dat het in de begroting niet goed … Lees meer

CDA stelt vragen bij lage vaccinatiegraad in Ermelo

De programmabegroting van een gemeenschappelijke regeling bevat financiële beslissingen die van invloed kunnen zijn op de gemeente. Door een zienswijze in te dienen, kan de gemeente invloed uitoefenen op deze beslissingen en ervoor zorgen dat de financiële middelen op een manier worden gebruikt die in overeenstemming is met haar eigen prioriteiten en doelstellingen. Voor CDA-raadslid … Lees meer

Visie op Toerisme en Recreatie

Binnenkort staat de visie op toerisme en recreatie op de agenda. Dit is een belangrijke stap om de toekomst van recreatie in Ermelo vorm te geven. Door strategisch te plannen en te investeren in onze recreatieve infrastructuur, kunnen we ervoor zorgen dat Ermelo een aantrekkelijke bestemming blijft voor zowel bewoners als toeristen. Dit omvat het … Lees meer

Cake voor jubilerende brandweer Ermelo

De cake van de maand mei is naar het Brandweerkorps van Ermelo gegaan. Al 120 jaar staan in Ermelo vrijwillige brandweerlieden 24 uur per dag klaar om te helpen bij branden en andere calamiteiten. CDA-raadsleden Marjan van Noort en Ad de Kort lieten met het overhandigen van de cake onze waardering voor hun paraatheid en … Lees meer

Cake van april is voor Paula Benders

Deze maand is de cake bezorgd bij Paula Benders. Paula is bekend van diversebeweegactiviteiten. Vooral begeleiding van hardlopers is haar specialiteit. Deelnemers aande Roparun en de Halve Marathon van Ermelo hebben veel aan haar te danken. Hetenthousiasme van Paula om hardlopers en andere sportievelingen goed te trainen was voor CDA Ermelo de reden om haar … Lees meer

Markt 2.0

De markt wordt opnieuw ingericht met 338 parkeerplaatsen tegen lagere kosten dan geraamd. Dat heeft de gemeenteraad op 6 maart 2024 besloten, dankzij een aangenomen amendement van CDA Ermelo, ChristenUnie en Eén Ermelo. Een plan met meer groen dan in het vorige plan: wateroverlast wordt aangepakt, met ruimte voor standplaatshouders en ook woningbouw krijgt een … Lees meer