Belangrijke stap in oplossing problemen bij Tomassen Duck-To BV

Dankzij CDA Ermelo en Eén Ermelo, met steun van de Christen Unie, heeft de Gemeenteraad van Ermelo een belangrijke stap gezet om de problemen rond Eendenslachterij Tomassen op te lossen. Dit gebeurde met een amendement en een motie van beide partijen. Daarmee werden de uitgangspunten voor de aanpak van een structurele oplossing vastgelegd door de raad. Via de motie is nadrukkelijk de druk bij Tomassen opgevoerd om voor 1 maart 2024 alle relevante
informatie aan te leveren, om die oplossing te kunnen gaan uitvoeren. Als een “stok achter de
deur”. Gebeurt dat niet, dan zal daarna gehandhaafd worden op grond van de bestaande
vergunning.

Dit was de belangrijkste uitkomst van de bespreking in de Gemeenteraad over deze kwestie,
woensdag 6 december. Aanleiding was het raadsvoorstel van 22 augustus en de resultaten van
onderhandelingen tussen het College en Tomassen daarna. Resultaten die vastgelegd zijn in een Letter of Intent (LOI). Een van de meest opvallende punten in de LOI was dat Tomassen de
productieaanvraag fors naar beneden heeft bijgesteld. Van 10 miljoen eenden naar 6,1 miljoen
eenden per jaar vanaf 1 januari 2026.

Tijdens deze raadsvergadering heeft fractievoorzitter Bart Willemsen onderstaande inbreng
geleverd:
Toen we enkele weken geleden de informatie kregen dat Tomassen bereid is de productiecapaciteit terug te brengen van 10 miljoen tot 6,1 miljoen eenden per jaar, reageerden we als CDA Ermelo positief verrast. Een forse belangrijke stap om tot een oplossing te komen.

Er zijn de afgelopen weken forse stappen gezet door het College en Tomassen. Stappen, die
neergelegd zijn in de Letter of Intent (LOI). Het is goed, dat de kernpunten, waar het om draait, nu duidelijk zijn verwoord in de LOI. Een goede basis om tot een structurele eindoplossing van dit probleem te kunnen komen.
CDA Ermelo onderschrijft deze letter of intent. Een bestuurlijke aanpak die nog verder uitgewerkt moet worden. Dat is van belang, om voor iedereen helderheid te verschaffen. En in de uitvoering ervan ligt een grote verantwoordelijkheid voor het bedrijf Tomassen, en ook voor ons als gemeente.

De afgelopen periode hebben verschillende overleggen plaatsgevonden, met veel insprekers. Met voor- en tegenstanders. Rechtszaken zijn gevoerd. Heel veel mensen maken zich er druk over. En de media spelden er gretig op in, bijna dagelijks met hele en halve waarheden.

Als CDA Ermelo vinden we het een groot goed, dat onze inwoners zo betrokken zijn en hun mening geven. Mensen hebben vanuit hun eigen belang het recht om er iets van te vinden. Belangrijk. Want ons aller intentie is om recht te doen. Nodig is wel dat er een balans is tussen recht en vrijheid, tussen verschillende verantwoordelijkheden, tussen mensen en ook ondernemingen onderling, tussen vandaag en morgen. Samenwerking is de sleutel daarvoor. Daar zijn we nu mee bezig in deze kwestie.

Het is heel wezenlijk voor ons als CDA Ermelo om heel goed naar die signalen te luisteren. Echter, niet alleen dat. Gelijktijdig zullen we als bestuur van de gemeente ook bestuurlijke
verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn voor een goede en duurzame oplossing. Een oplossing die recht doet aan de belangen van de inwoners en ook recht doet aan de sociaaleconomische belangen van Tomassen, nu en in de toekomst. Een oplossing, waarin Tomassen ook aandacht geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doel daarvan is dat daardoor ook bijgedragen wordt aan een duurzame economie.

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.