Beslissing op bezwaar

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 23 november was het aan de raad om een stap te zetten in de kwestie gespreksverslagen wat betreft de oud burgemeester (Baars). In essentie ging het hierbij over de vraag of de verslagen die zijn gemaakt tijdens klankbordgroep gesprekken omtrent de voormalige burgemeester, openbaar gemaakt moeten worden of niet.

Wij als CDA Ermelo realiseren ons dat er in het verleden een aantal stappen niet goed zijn gezet en daarbij zaken niet goed zijn geregeld. Dit gaat onder andere over de positie en de rol van de klankbordgroep. Wij vinden dat je van je fouten moet leren, en uit deze fouten hebben wij dan ook zeker lering getrokken. Wij niet alleen als fractie, maar als volledig gemeentebestuur.
Wij hebben er vertrouwen in dat in de toekomst deze zaken wél goed geregeld zijn, bijvoorbeeld door de formele instelling van de klankbordcommissie.

Laat vertrouwen nou nét één van die kernpunten zijn binnen deze hele kwestie. Wij zijn van mening dat de overheid betrouwbaar moet zijn (en wie niet?..). Het gaat hierbij over een overheid die vertrouwen heeft in inwoners en andersom.

Wat voor ons een belangrijke norm bij de waarde ‘vertrouwen’ is, is doen wat je zegt, Oftewel: betrouwbaarheid. Wij zijn als CDA Ermelo van mening dat als er tijdens de gesprekken die hebben plaatsgevonden is toegezegd dat deze gesprekken in vertrouwelijkheid zouden plaatsvinden, we die afspraak ook serieus moeten nemen. Afspraak is afspraak.

Om die reden hebben wij als fractie ingestemd met het raadsvoorstel om het bezwaarschrift van Initiatief Bestuurlijk Ermelo opnieuw ongegrond te verklaren en het verzoek op grond van de Wet open overheid af te wijzen.

Wat ons betreft is afspraak dus afspraak en hoeft dit in de toekomst, juist door het maken van goede afspraken en het instellen van een formele commissie, niet meer te gebeuren.

Jander de Blauw

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.