Bestemmingsplan nieuw sportcomplex

Op 29 september 2021 heeft de gemeenteraad besloten over het bestemmingsplan voor het nieuwe sportcomplex. Hieronder vind je de inbreng van woordvoerder Sarath Hamstra tijdens de besluitvormende vergadering over het bestemmingsplan van het nieuwe sportcomplex Calluna. De fractie heeft tegen het bestemmingsplan gestemd en in de inbreng staan de overwegingen en afwegingen.

Aan de verschillende tafels waaraan we over dit onderwerp hebben gesproken heb ik meerdere keren aangegeven dat dit het grootste project in de geschiedenis van Ermelo is. Een te bouwen sportcomplex is zo nodig, want de huidige Balverszaal kan allang niet meer en ook de sporthal van het huidige Calluna is aan vervanging toe. U weet dat wij het zwembad graag anders zouden zien, inclusief recreatief bad, maar die discussie behoort tot het verleden.

Wat niet tot het verleden behoort is dit bestemmingsplan waarvoor vanavond onze goedkeurig wordt gevraagd. Een belangrijk moment in het proces om te komen tot de ontwikkeling van dit nieuwe sportcomplex. Een beslissing kun je maar een keer nemen en dan moet die goed zijn. De consequenties van deze beslissing hebben impact op de omgeving, op de mens en op de natuur. In het proces zijn een aantal dingen fout gelopen en die betreuren wij, waaronder de communicatie met de aanwonenden die een zienswijze hebben ingediend, stukken die ontbraken, die essentieel zijn voor de afweging die wij als raadsleden moeten maken, ik heb het nu in het bijzonder over het meest actuele stikstofrapport dat ontbrak, en een deadline die wij hebben gemist waardoor wij mogelijk 80.000 euro subsidie mislopen. En voor ons op dit moment het meest aangelegen punt: het ontbreken van een integrale afweging met de Oude Telgterweg.

Voorzitter, met dit in het achterhoofd is de afweging is voor mijn fractie een heel lastige. Ook wij zien dat de Balverszaal en de sporthal van Calluna niet meer door kunnen. Ook wij spreken de sporters die in sporthallen moeten sporten die soms niet meer veilig lijken. Ook wij zien dat het zwembad zijn beste tijd heeft gehad. Maar wij willen ook geen nieuw hoofdpijndossier creëren. Vorige week hebben we gesproken over het onderzoek naar langlopende dossiers en hebben we beloofd om lessen te trekken. Waar onze fractie bang voor is, voorzitter, dat wanneer we een bestemmingsplan vaststellen, zonder dat er een concreet plan ligt voor de Oude Telgterweg, wat al onderwerp van discussie is sinds 2009, dat we een onzorgvuldig besluit nemen. Immers, zal het aantal verkeersbewegingen twee keer toenemen (door de komst van het sportcomplex en door de herinrichting OTW). Dat eerlijke verhaal willen wij graag mee kunnen nemen in onze afweging en ook uit kunnen leggen aan de aanwonenden en inwoners.

Het was dan ook beter geweest als er een masterplan was gekomen voor dit gehele plan, waarin niet alleen dit sportcomplex en de verkeersafwikkeling was meegenomen, maar bijvoorbeeld ook de sanering van de Zanderij. Een totaalvisie voor dit plan. Dat is ook in lijn met de geest van de omgevingswet.

Voorzitter, wij hopen oprecht dat onze collega’s onze worsteling begrijpen en meegaan met onze motie. We kunnen het besluit immers maar een keer goed nemen.

Helaas gingen de partijen niet mee in onze motie en zou het bestemmingsplan van het nieuwe sportcomplex worden vastgesteld en pas na oplevering van het sportcomplex zou er aan de slag worden gegaan met de Oude Telgterweg. Wat onze fractie betreft maakt de gemeente daarmee een fout en dat is de reden waarom we tegen het bestemmingsplan hebben gestemd.

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.