Bouwplan Horsterweg 64 akkoord met aanpassingen voor de buurt

Woensdagavond is de raad unaniem akkoord gegaan met de zienswijzennota van Horsterweg 64. Op deze plek staat een inmiddels vervallen pension waar kamers werden verhuurd. Initiatiefnemer wil hiervoor in de plaats 20 nieuwbouw appartementen realiseren, waarvan 50% sociale koop. Door de positieve besluitvorming in de raad kunnen de plannen verder worden
uitgewerkt.

CDA Ermelo heeft het initiatief genomen voor een tweetal moties over de afvalinzameling en de verkeersveiligheid. Twee onderwerpen die – in overleg met de omwonenden – voor de oplevering van de appartementen duidelijk uitgewerkt moeten zijn. De motie over afvalinzameling werd aangenomen met steun van CU, 1-Ermelo en Hee22; de motie
verkeersveiligheid werd aangenomen met steun van 1-Ermelo en Hee22.

Cor Louwerse

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.