Geheim of openbaar

Woensdagavond 21 september 2022 stond een belangrijk onderwerp op de raadsagenda. Het ging over de uitspraak van de rechter over het verzoek van Initiatief Bestuurlijk Ermelo over het openbaar maken van de gespreksverslagen met de voormalig burgemeester over de bestuurscrisis. Het onderwerp werd in twee delen besproken. Allereerst in een openbaar gedeelte. Elke partij kon … Lees meer

Bedrijfsbezoek Melkveehouderij De Grote Koekoek

Op dinsdagavond 12 juli is er om 20.00 uur een bedrijfsbezoek bij Eefje en Eric Meihuizen We nodigen u van harte uit voor een bedrijfsbezoek op dinsdagavond 12 juli bij het melkveebedrijf van Eefje en Eric Meihuizen, Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg 68 in Leuvenum. Aanvang 20.00 uur. De datum is enige tijd geleden al gepland, toen … Lees meer

Windmolens langs de A28

CDA Ermelo heeft zich eerder uitgesproken voor het plaatsen van windmolens langs de A 28. Niet alleen omdat we ook als Ermelo vanwege de regionale energiestrategie (RES) verplicht zijn in 2030 een groot deel van de elektriciteit grootschalig op te wekken. Maar ook vanuit onze ideële achtergrond dat we ons nadrukkelijk moeten inzetten voor een … Lees meer

Nieuwe coalitie bekend

We zijn eruit! Onze partij gaat de komende jaren samen met één-Ermelo en ChristenUnie de nieuwe coalitie vormen. De onderhandelingen zijn tot een goed einde gekomen en hebben een hybride-akkoord opgeleverd. Deze bestaat uit een coalitieakkoord, bestaande uit 5 onderwerpen, en een raadswerkprogramma, waarbij de samenwerking met de hele raad wordt gezocht. De wethouders, namens … Lees meer

Gooi je stem niet weg!

Heb jij je stempas al ontvangen? Ze vielen deze week op de mat. Zorg ervoor dat je hem goed bewaard op een plek die herinnert. Ook als je nog niet weet of je gaat stemmen. Dan hou je altijd de keus. Gooi je stem dus niet weg, maar bewaar hem goed.

Wat vind je van de dienstverlening?

Hoe tevreden ben jij over de dienstverlening van de gemeente? De afgelopen weken zijn wij langs de deuren gegaan met onze straat-voor-straat campagne. Wijk voor wijk, buurt voor buurt, straat voor straat, om van u te horen wat er speelt. Eén van de dingen die wij horen is de dienstverlening van de gemeente die te … Lees meer

Honderden ouderen verrast op Valentijnsdag

Wij hebben honderden ouderen met rozen verrast op Valentijnsdag. Net als vorig jaar wilden we ouderen een hart onder de riem steken op Valentijnsdag met een bemoedigende kaart. Op deze manier vroegen we aandacht voor eenzaamheid. Onze woordvoerder en kandidaat Cor Louwerse over de actie: “Eenzaamheid is een probleem dat voorkomt bij mensen van alle … Lees meer

Onze brief aan Mark Rutte

Geachte heer Rutte, beste Mark, “De maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd”. Deze zin sprak u uit in uw eerste toespraak aan het land, nadat corona ons land binnen was gedrongen. U sprak tot ons op 16 maart 2020 en inmiddels zijn wij bijna twee jaar verder. Twee … Lees meer

Bestemmingsplan nieuw sportcomplex

Op 29 september 2021 heeft de gemeenteraad besloten over het bestemmingsplan voor het nieuwe sportcomplex. Hieronder vind je de inbreng van woordvoerder Sarath Hamstra tijdens de besluitvormende vergadering over het bestemmingsplan van het nieuwe sportcomplex Calluna. De fractie heeft tegen het bestemmingsplan gestemd en in de inbreng staan de overwegingen en afwegingen. Aan de verschillende … Lees meer

Zelfstandig stemmen

Iedereen heeft het recht om zelfstandig zijn of haar stem uit te brengen bij verkiezingen. Voor blinden en slechtzienden is dat echter zonder hulpmiddelen niet mogelijk. Zij moeten worden geholpen bij het invullen van het stembiljet. De fractie van CDA Ermelo spant zich al langer in om zelfstandig stemmen voor blinden in Ermelo mogelijk te … Lees meer