Cake voor bewonersinitiatief Ermelo-Oost

De cake van de maand februari ging vanochtend naar een bewonersinitiatief in Ermelo-Oost. Gerard Lam heeft hem in ontvangst genomen. CDA Ermelo heeft veel waardering voor de vrijwilligers in Ermelo-Oost die in korte tijd veel activiteiten hebben opgezet om de saamhorigheid tussen de bewoners in Ermelo-Oost te versterken. CDA-raadsleden Ad de Kort en Cor Louwerse … Lees meer

Cake januari voor Helpende Handen

Op donderdag 25 januari 2024 zetten de raadsleden Ad de Kort en Marjan van Noort van CDA Ermelo de Stichting Helpende Handen Ermelo en Putten in het zonnetje. De cake van de maand ging naar hen als waardering voor hun mooie werk. Omzien naar elkaar in de praktijk van alle dag.

Meer woningen? Ja, met spoed!

Woensdag 17 januari 2024 werd er gesproken tijdens een politieke tafel over tijdelijke huisvesting, kavel- en woningsplitsing. Al twee jaar geleden hebben CDA en SGP het college met een tweetal moties opgeroepen hier beleid voor te ontwikkelen. Als CDA Ermelo willen we met spoed het tijdelijk bewonen van recreatiebungalows en andere geschikte opstallen mogelijk maken. … Lees meer

Peter van der Horst krijgt cake van de maand december

Vanochtend vroeg werd Peter van der Horst door CDA-raadslid Marjan van Noort verrast met de cake van de maand van CDA Ermelo. Peter werkt bij het Wijkserviceteam van de gemeente en leegt altijd de vuilnisbakken in het dorp, zo ook na de Kerstmarkt van zaterdag jl. Daarnaast zorgt hij met zijn bladblazer dat de straten … Lees meer

Belangrijke stap in oplossing problemen bij Tomassen Duck-To BV

Dankzij CDA Ermelo en Eén Ermelo, met steun van de Christen Unie, heeft de Gemeenteraad van Ermelo een belangrijke stap gezet om de problemen rond Eendenslachterij Tomassen op te lossen. Dit gebeurde met een amendement en een motie van beide partijen. Daarmee werden de uitgangspunten voor de aanpak van een structurele oplossing vastgelegd door de … Lees meer

Wijziging bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151 na initiatief CDA

In de raadsvergadering van 21 november jl. is het bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151vastgesteld. Dit ging niet vanzelf. De bewoners van de Wethouder Paulushof hebben er bezwaar tegen dat het verkeer van de nieuwe huizen via hun weg gaan lopen. We begrijpen deze bezwaren, maar een alternatieve ontsluiting via de Hamburgerweg gaat een grote bouwvertraging opleven in … Lees meer

Cake voor Gerard van den Brink

Dinsdag 14 november 2023 was de CDA-fractie op werkbezoek bij Woningcorporatie Uwoon in de wijken Zuid en Oost. Buurtbeheerder leefbaarheid is Gerard van den Brink. Hij is een gedreven buurtbeheerder, die met open ogen en oren door zijn wijken fietst en het hart op de goede plaats heeft. Hij verbindt, helpt, signaleert, treedt op als … Lees meer

CDA Ermelo over meerjarenbegroting 2024-2027

Cor Louwerse sprak deze tekst uit in de gemeenteraadsvergadering op 8 november 2023. Hij bouwde deze inbreng namens CDA Ermelo op aan de hand van een viertal thema’s en eindigde met een hartenkreet. Sluitende begrotingen en techniek van begrotenDe begrotingen 2024 en 2025 zijn sluitend, ondanks de hoge inflatie en mede dankzij eenmeer accurate berekening … Lees meer

Wisselingen in fractie CDA Ermelo

Vandaag neemt de gemeenteraad van Ermelo afscheid van twee CDA-raadsleden Jander de Blauw en Sarojini Ramasray. Zij hebben onlangs aangegeven dat ze hun raadslidmaatschap beëindigen. Op de plekken die zij achterlaten, worden vanavond Ad de Kort en Marjan van Noort-Nap in de gemeenteraad geïnstalleerd. Daarna bestaat de fractie van CDA Ermelo uit: Cor Louwerse, Bart … Lees meer

Afscheid van CDA-raadsleden Jander de Blauw en Sarojini Ramasray

Helaas moet CDA Ermelo afscheid nemen van twee jonge fractieleden. Zowel Jander de Blauw als Sarojini Ramasray hebben hun raadslidmaatschap opgezegd. Hieronder lichten zij hun redenen toe. Het bestuur heeft hun besluit met spijt ontvangen. Jander heeft met veel inzet en enthousiasme uitvoering aan het raadslidmaatschap gegeven en was volop in ontwikkeling. Het is jammer … Lees meer