Oud-burgemeester Bunjes overleden

Zaterdag 14 januari jl. is oud-burgemeester Theo Bunjes overleden. Bunjes was van 1989 tot 2000 burgemeester van ons dorp. Vrijdag 20 januari a.s. vindt de herdenkingsdienst plaats in de Zendingskerk. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Moties over stikstofrechten en Lelystad airport

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2022 is een tweetal moties voorbijgekomen over stikstofrechten en Lelystad airport. De ‘stikstofmotie’ verzocht het college zich aan te sluiten bij de oproep die zes gemeenten van de Noord Veluwe aan het kabinet hebben gedaan om een halt toe te roepen aan de huidige handel in stikstofrechten en om ervoor … Lees meer

Zorgvuldigheid bij Tomassen Duck-To

De vraag die de gemoederen binnen de gemeenteraad over het bedrijf Tomassen Duck-To fors bezighoudt is: is het bedrijf nu wel of niet MER-plichtig.  De gemeenteraad heeft op 21 december via een breed gesteunde motie (o.a. van CDA Ermelo) duidelijk gemaakt behoefte te hebben aan extern juridisch advies, om een zo zorgvuldig mogelijk besluit te … Lees meer

Nieuwjaar vol uitdagingen

Gelukkig nieuwjaar. Alle beste wensen. Voorspoedig en gezond 2023. Deze en ook andere wensen spreken we aan het begin naar elkaar uit. Wensen van hoop en verwachting in een tijd vol onzekerheden in de samenleving. Er is sprake van stijgende prijzen, steeds hogere energiekosten, woningnood, spanningen rond stikstof, klimaat, een vernietigende oorlog in Europa en … Lees meer

Cake van de maand voor Van Daalen

Onze burgemeester Hans van Daalen was blij verrast en verguld met de cake van de maand namens onze fractie. “Daar gaan we van genieten”, zo zei hij tegen CDA-raadslid Sarojini Ramasray en fractievoorzitter Bart Willemsen.

Tomassen Duck-to: MER-plichtig of niet?

Er wordt een juridisch onderzoek ingesteld met de vraag of Tomassen Duck-To b.v. MER-(beoordelings-)plichtig is of niet. De Gemeenteraadsvergadering heeft op 21 december2022 daartoe met grote meerderheid een motie aangenomen van 1 Ermelo, CDA Ermelo,Christen Unie en Progressief Ermelo. De bedoeling is dat dit onderzoek eind januari 2023leidt tot een rapportage. Daarna zal de Gemeenteraad … Lees meer

Tijdelijke huisvesting mogelijk maken

Woensdagavond 7 december 2022 is met algemene stemmen een motie van SGP en CDA Ermelo over tijdelijke huisvesting aangenomen door de raad. De motie wil het mogelijk maken dat geschikte opstallen tijdelijk voor vijf jaar worden toegevoegd aan het woningbestand. Denk daarbij aan een bakhuis, een B&B, een mantelzorgwoning die niet meer nodig is, een … Lees meer

Houten spandoekframes komen terug

De frames voor spandoeken van de evenementen in Ermelo komen terug. Daar heeft de gemeenteraad unaniem toe besloten. Op initiatief van CU Ermelo en CDA Ermelo is de tekst in de APV blijven staan waardoor de houten frames teruggeplaatst kunnen worden op vier locaties: hoek Putterweg-Ericalaan, hoek Telgterweg-Arendlaan, hoek Leuvenumseweg-Jacob Catslaan, hoek Harderwijkerweg-Prins Hendriklaan. De … Lees meer

Beslissing op bezwaar

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 23 november was het aan de raad om een stap te zetten in de kwestie gespreksverslagen wat betreft de oud burgemeester (Baars). In essentie ging het hierbij over de vraag of de verslagen die zijn gemaakt tijdens klankbordgroep gesprekken omtrent de voormalige burgemeester, openbaar gemaakt moeten worden of niet. Wij … Lees meer