CDA stelt vragen bij lage vaccinatiegraad in Ermelo

De programmabegroting van een gemeenschappelijke regeling bevat financiële beslissingen die van invloed kunnen zijn op de gemeente. Door een zienswijze in te dienen, kan de gemeente invloed uitoefenen op deze beslissingen en ervoor zorgen dat de financiële middelen op een manier worden gebruikt die in overeenstemming is met haar eigen prioriteiten en doelstellingen. Voor CDA-raadslid … Lees meer

Cake voor jubilerende brandweer Ermelo

De cake van de maand mei is naar het Brandweerkorps van Ermelo gegaan. Al 120 jaar staan in Ermelo vrijwillige brandweerlieden 24 uur per dag klaar om te helpen bij branden en andere calamiteiten. CDA-raadsleden Marjan van Noort en Ad de Kort lieten met het overhandigen van de cake onze waardering voor hun paraatheid en … Lees meer

Cake van april is voor Paula Benders

Deze maand is de cake bezorgd bij Paula Benders. Paula is bekend van diversebeweegactiviteiten. Vooral begeleiding van hardlopers is haar specialiteit. Deelnemers aande Roparun en de Halve Marathon van Ermelo hebben veel aan haar te danken. Hetenthousiasme van Paula om hardlopers en andere sportievelingen goed te trainen was voor CDA Ermelo de reden om haar … Lees meer

Cake van de maand maart 2024

Vanmorgen hebben we de Cake van de maand uitgereikt aan Tanne Lobbezoo. In diverse wijken bezorgt hij post, maar hij doet meer. Als hem dingen opvallen die niet normaal zijn geeft hij dat door aan mogelijke hulpverleners. Bijvoorbeeld dat het wel erg stil is om een huis en de gordijnen een paar dagen dicht zijn. … Lees meer

Cake voor bewonersinitiatief Ermelo-Oost

De cake van de maand februari ging vanochtend naar een bewonersinitiatief in Ermelo-Oost. Gerard Lam heeft hem in ontvangst genomen. CDA Ermelo heeft veel waardering voor de vrijwilligers in Ermelo-Oost die in korte tijd veel activiteiten hebben opgezet om de saamhorigheid tussen de bewoners in Ermelo-Oost te versterken. CDA-raadsleden Ad de Kort en Cor Louwerse … Lees meer

Cake januari voor Helpende Handen

Op donderdag 25 januari 2024 zetten de raadsleden Ad de Kort en Marjan van Noort van CDA Ermelo de Stichting Helpende Handen Ermelo en Putten in het zonnetje. De cake van de maand ging naar hen als waardering voor hun mooie werk. Omzien naar elkaar in de praktijk van alle dag.

Meer woningen? Ja, met spoed!

Woensdag 17 januari 2024 werd er gesproken tijdens een politieke tafel over tijdelijke huisvesting, kavel- en woningsplitsing. Al twee jaar geleden hebben CDA en SGP het college met een tweetal moties opgeroepen hier beleid voor te ontwikkelen. Als CDA Ermelo willen we met spoed het tijdelijk bewonen van recreatiebungalows en andere geschikte opstallen mogelijk maken. … Lees meer

Peter van der Horst krijgt cake van de maand december

Vanochtend vroeg werd Peter van der Horst door CDA-raadslid Marjan van Noort verrast met de cake van de maand van CDA Ermelo. Peter werkt bij het Wijkserviceteam van de gemeente en leegt altijd de vuilnisbakken in het dorp, zo ook na de Kerstmarkt van zaterdag jl. Daarnaast zorgt hij met zijn bladblazer dat de straten … Lees meer

Belangrijke stap in oplossing problemen bij Tomassen Duck-To BV

Dankzij CDA Ermelo en Eén Ermelo, met steun van de Christen Unie, heeft de Gemeenteraad van Ermelo een belangrijke stap gezet om de problemen rond Eendenslachterij Tomassen op te lossen. Dit gebeurde met een amendement en een motie van beide partijen. Daarmee werden de uitgangspunten voor de aanpak van een structurele oplossing vastgelegd door de … Lees meer

Wijziging bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151 na initiatief CDA

In de raadsvergadering van 21 november jl. is het bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151vastgesteld. Dit ging niet vanzelf. De bewoners van de Wethouder Paulushof hebben er bezwaar tegen dat het verkeer van de nieuwe huizen via hun weg gaan lopen. We begrijpen deze bezwaren, maar een alternatieve ontsluiting via de Hamburgerweg gaat een grote bouwvertraging opleven in … Lees meer