Bouwplan Horsterweg 64 akkoord met aanpassingen voor de buurt

Woensdagavond is de raad unaniem akkoord gegaan met de zienswijzennota van Horsterweg 64. Op deze plek staat een inmiddels vervallen pension waar kamers werden verhuurd. Initiatiefnemer wil hiervoor in de plaats 20 nieuwbouw appartementen realiseren, waarvan 50% sociale koop. Door de positieve besluitvorming in de raad kunnen de plannen verder wordenuitgewerkt. CDA Ermelo heeft het … Lees meer