Nieuwbouw voor De Klokbeker en Augustinusschool

In juni is de nieuwbouw van De Klokbeker en de Augustinusschool op verschillende politieke tafels besproken. Grootste discussiepunt is of de scholen op aparte locaties of ‘onder-één-dak’ moeten worden gebouwd. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden met als conclusie dat twee aparte scholen het meest wenselijke is, gezien de zeer verschillende identiteiten van de beide scholen. … Lees meer

Opkoopregeling stikstofaanpak

We horen van diverse agrarische bedrijven uit onze gemeente dat ze gebruik gaan maken van de opkoopregeling stikstofaanpak. Dit betekent heel wat voor deze gezinnen, want stoppen doe je niet zomaar en heeft vele emotionele en financiële consequenties. Ook voor het buitengebied in zijn geheel heeft het gevolgen. Schuren verdwijnen en vaak komt daar iets … Lees meer

Fietspad Zeeweg/Schaapsdijk

Al jaren wordt gesproken over een veilige fietsroute over de Schaapsdijk en Zeeweg. Beide smalle wegen met veel fietsverkeer, waaronder veel jeugd die vanuit Zeewolde via het pontje hierlangs naar het Groevenbeek College rijden. In de raadsvergadering van 5 juni a.s. wordt er een besluit over genomen. Ondanks dat het in de begroting niet goed … Lees meer

Visie op Toerisme en Recreatie

Binnenkort staat de visie op toerisme en recreatie op de agenda. Dit is een belangrijke stap om de toekomst van recreatie in Ermelo vorm te geven. Door strategisch te plannen en te investeren in onze recreatieve infrastructuur, kunnen we ervoor zorgen dat Ermelo een aantrekkelijke bestemming blijft voor zowel bewoners als toeristen. Dit omvat het … Lees meer

Markt 2.0

De markt wordt opnieuw ingericht met 338 parkeerplaatsen tegen lagere kosten dan geraamd. Dat heeft de gemeenteraad op 6 maart 2024 besloten, dankzij een aangenomen amendement van CDA Ermelo, ChristenUnie en Eén Ermelo. Een plan met meer groen dan in het vorige plan: wateroverlast wordt aangepakt, met ruimte voor standplaatshouders en ook woningbouw krijgt een … Lees meer

Een nieuwe inzamelaar van huisvuil

De inzameling van huisvuil is iets waar iedereen mee in aanraking komt. Praktisch en financieel. Over twee jaar loopt het huidige contract met Remondis af. Ons huisvuil gaat naar Omrin, een verwerkingsbedrijf in het noorden van het land. Omrin is een onderdeel van Fryslan Miljeu, beide bedrijven zijn wat genoemd wordt ‘overheids gedomineerd’, dat wil … Lees meer

Lange termijnvisie heideterreinen Ermelo

Mijn vroegste herinneringen aan Ermelo zijn de heidevelden. Wanneer we vanuit het Gelders rivierengebied naar de Veluwe gingen moesten we beslist ook de heide gaan zien. Het beeld dat ik daarvan heb overgehouden is dat de heide paars was. Maar dat zal gelegen hebben aan het seizoen waarin we naar de heide gingen kijken. Inmiddels … Lees meer

Meer woningen? Ja, met spoed!

Woensdag 17 januari 2024 werd er gesproken tijdens een politieke tafel over tijdelijke huisvesting, kavel- en woningsplitsing. Al twee jaar geleden hebben CDA en SGP het college met een tweetal moties opgeroepen hier beleid voor te ontwikkelen. Als CDA Ermelo willen we met spoed het tijdelijk bewonen van recreatiebungalows en andere geschikte opstallen mogelijk maken. … Lees meer

Motie “Alle informatie op tafel”

Als toelichting op de motie, waarvan CDA Ermelo eerste indiener was, sprak fractievoorzitter Bart Willemsen devolgende woorden uit:Deze motie dienen wij in samen met 1 Ermelo. De reden om deze motie in te dienen is gelegen in het feit dat het wat CDA Ermelo betreft, nu echt een oplossing moet worden gerealiseerd. Verdere vertraging in … Lees meer