Kredietaanvraag gymvoorziening op ‘s Heeren Loo en verstrekking subsidie Triade

Vanuit CDA gedachtengoed vinden wij dat het belang van sport en beweging voor kwetsbare kinderen niet genoeg benadrukt kan worden. Het biedt hen niet alleen vreugde en sociale verbinding, maar draagt ook bij aan hun fysieke en geestelijke gezondheid. Deze groep jongeren, voor wie onderwijs, met name fysiek onderwijs, van onschatbare waarde is, heeft al … Lees meer

Ontsluiting Hamburgerweg 149-151

Toelichting bij motie Tijdens de raadsvergadering van woensdag 10 mei heeft de raad unaniem een motie aangenomen omtrent de Hamburgerweg 149-151. Het raadsvoorstel gaat uit van het realiseren van 11 sociale huurwoningen aan de Hamburgerweg 149/150, met daarbij het realiseren van de ontsluiting van het verkeer voor deze woningen via de Wethouder Paulushof. Uit contact … Lees meer

Hopcon verplaatsen biedt kansen voor woningbouw

Waarborgen van een duurzame toekomst CDA Ermelo is toegewijd aan het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. We streven naar een verantwoorde uitgave van deze middelen om de gemeenschap te dienen en te zorgen voor een duurzame toekomst voor ons allemaal. Daarnaast staan wij voor ondernemers en willen wij hen de mogelijkheid bieden om te groeien.  Het … Lees meer

Voorstel VVGB Tomassen Duck-To ingetrokken

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 29 maart 2023 is met 17 stemmen voor en 4 tegen de Verklaring van geen Bedenkingen voor Tomassen Duck-To ingetrokken. Dit gebeurde op voorstel van het college van B&W. Dit voorstel is door het college opgesteld als vervolg op de uitkomsten van een onderzoek over de m.e.r.-beoordeling. Dit … Lees meer

CDA Ermelo en de zondagsrust

CDA Ermelo heeft geprobeerd enige nuance in het politieke debat te brengendoor de vraag anders te stellen: ‘vindt u het nodig dat de supermarkten opengaan op zondag?’ Helaas was er geen meerderheid te vinden voor eendergelijk onderzoek onder de Ermelose bevolking. Begrijpelijk, want ikvermoed maar zo dat een grote meerderheid in Ermelo hier ook niet … Lees meer

Moties over stikstofrechten en Lelystad airport

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2022 is een tweetal moties voorbijgekomen over stikstofrechten en Lelystad airport. De ‘stikstofmotie’ verzocht het college zich aan te sluiten bij de oproep die zes gemeenten van de Noord Veluwe aan het kabinet hebben gedaan om een halt toe te roepen aan de huidige handel in stikstofrechten en om ervoor … Lees meer

Zorgvuldigheid bij Tomassen Duck-To

De vraag die de gemoederen binnen de gemeenteraad over het bedrijf Tomassen Duck-To fors bezighoudt is: is het bedrijf nu wel of niet MER-plichtig.  De gemeenteraad heeft op 21 december via een breed gesteunde motie (o.a. van CDA Ermelo) duidelijk gemaakt behoefte te hebben aan extern juridisch advies, om een zo zorgvuldig mogelijk besluit te … Lees meer

Tomassen Duck-to: MER-plichtig of niet?

Er wordt een juridisch onderzoek ingesteld met de vraag of Tomassen Duck-To b.v. MER-(beoordelings-)plichtig is of niet. De Gemeenteraadsvergadering heeft op 21 december2022 daartoe met grote meerderheid een motie aangenomen van 1 Ermelo, CDA Ermelo,Christen Unie en Progressief Ermelo. De bedoeling is dat dit onderzoek eind januari 2023leidt tot een rapportage. Daarna zal de Gemeenteraad … Lees meer

Tijdelijke huisvesting mogelijk maken

Woensdagavond 7 december 2022 is met algemene stemmen een motie van SGP en CDA Ermelo over tijdelijke huisvesting aangenomen door de raad. De motie wil het mogelijk maken dat geschikte opstallen tijdelijk voor vijf jaar worden toegevoegd aan het woningbestand. Denk daarbij aan een bakhuis, een B&B, een mantelzorgwoning die niet meer nodig is, een … Lees meer

Houten spandoekframes komen terug

De frames voor spandoeken van de evenementen in Ermelo komen terug. Daar heeft de gemeenteraad unaniem toe besloten. Op initiatief van CU Ermelo en CDA Ermelo is de tekst in de APV blijven staan waardoor de houten frames teruggeplaatst kunnen worden op vier locaties: hoek Putterweg-Ericalaan, hoek Telgterweg-Arendlaan, hoek Leuvenumseweg-Jacob Catslaan, hoek Harderwijkerweg-Prins Hendriklaan. De … Lees meer