Een nieuwe inzamelaar van huisvuil

De inzameling van huisvuil is iets waar iedereen mee in aanraking komt. Praktisch en financieel. Over twee jaar loopt het huidige contract met Remondis af. Ons huisvuil gaat naar Omrin, een verwerkingsbedrijf in het noorden van het land. Omrin is een onderdeel van Fryslan Miljeu, beide bedrijven zijn wat genoemd wordt ‘overheids gedomineerd’, dat wil … Lees meer

Lange termijnvisie heideterreinen Ermelo

Mijn vroegste herinneringen aan Ermelo zijn de heidevelden. Wanneer we vanuit het Gelders rivierengebied naar de Veluwe gingen moesten we beslist ook de heide gaan zien. Het beeld dat ik daarvan heb overgehouden is dat de heide paars was. Maar dat zal gelegen hebben aan het seizoen waarin we naar de heide gingen kijken. Inmiddels … Lees meer

Meer woningen? Ja, met spoed!

Woensdag 17 januari 2024 werd er gesproken tijdens een politieke tafel over tijdelijke huisvesting, kavel- en woningsplitsing. Al twee jaar geleden hebben CDA en SGP het college met een tweetal moties opgeroepen hier beleid voor te ontwikkelen. Als CDA Ermelo willen we met spoed het tijdelijk bewonen van recreatiebungalows en andere geschikte opstallen mogelijk maken. … Lees meer

Motie “Alle informatie op tafel”

Als toelichting op de motie, waarvan CDA Ermelo eerste indiener was, sprak fractievoorzitter Bart Willemsen devolgende woorden uit:Deze motie dienen wij in samen met 1 Ermelo. De reden om deze motie in te dienen is gelegen in het feit dat het wat CDA Ermelo betreft, nu echt een oplossing moet worden gerealiseerd. Verdere vertraging in … Lees meer

Belangrijke stap in oplossing problemen bij Tomassen Duck-To BV

Dankzij CDA Ermelo en Eén Ermelo, met steun van de Christen Unie, heeft de Gemeenteraad van Ermelo een belangrijke stap gezet om de problemen rond Eendenslachterij Tomassen op te lossen. Dit gebeurde met een amendement en een motie van beide partijen. Daarmee werden de uitgangspunten voor de aanpak van een structurele oplossing vastgelegd door de … Lees meer

Oplossing dossier Tomassen in zicht?

Tijdens de oordeelsvormende tafel op 21 november 2023 heeft Bart Willemsen nog een aantalwensen en bedenkingen van CDA Ermelo duidelijk gemaakt over de ontwikkelingen rond de eendenslachterij Tomassen. Het lijkt erop dat een concrete stap gemaakt kan worden naar de oplossing van dit langlopend dossier. Een eerste concept van afspraken biedt hele concrete aanknopingspunten voor … Lees meer

Wijziging bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151 na initiatief CDA

In de raadsvergadering van 21 november jl. is het bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151vastgesteld. Dit ging niet vanzelf. De bewoners van de Wethouder Paulushof hebben er bezwaar tegen dat het verkeer van de nieuwe huizen via hun weg gaan lopen. We begrijpen deze bezwaren, maar een alternatieve ontsluiting via de Hamburgerweg gaat een grote bouwvertraging opleven in … Lees meer

CDA Ermelo over meerjarenbegroting 2024-2027

Cor Louwerse sprak deze tekst uit in de gemeenteraadsvergadering op 8 november 2023. Hij bouwde deze inbreng namens CDA Ermelo op aan de hand van een viertal thema’s en eindigde met een hartenkreet. Sluitende begrotingen en techniek van begrotenDe begrotingen 2024 en 2025 zijn sluitend, ondanks de hoge inflatie en mede dankzij eenmeer accurate berekening … Lees meer

Algemene Beschouwingen CDA Ermelo 5 juli 2023

Uitgesproken door Jander de Blauw NuanceCrisis… Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij zonder dat woord te lezen of te horen.De kranten staan er vol mee. Het is een vast thema aan de talkshowtafels.Is er een probleem, een geschilpunt, een patstelling? Dan wordt het meteen een crisis genoemd. We leven zo van crisis naar crisis lijkt … Lees meer

CDA stelt Ermelose Gehandicapten parkeerkaart voor

Het CDA Ermelo investeert in de samenleving door bij te dragen aan meedoen: Inclusiviteit, elkaar ontmoeten en de ander écht zien! Het invoeren van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart voor mensen die minder mobiel zijn maar momenteel niet in aanmerking komen, is een voorbeeld waarmee wij zo veel als mogelijk, zo veel mogelijk inwoners mee willen laten … Lees meer