Moties over stikstofrechten en Lelystad airport

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2022 is een tweetal moties voorbijgekomen over stikstofrechten en Lelystad airport. De ‘stikstofmotie’ verzocht het college zich aan te sluiten bij de oproep die zes gemeenten van de Noord Veluwe aan het kabinet hebben gedaan om een halt toe te roepen aan de huidige handel in stikstofrechten en om ervoor … Lees meer

Zorgvuldigheid bij Tomassen Duck-To

De vraag die de gemoederen binnen de gemeenteraad over het bedrijf Tomassen Duck-To fors bezighoudt is: is het bedrijf nu wel of niet MER-plichtig.  De gemeenteraad heeft op 21 december via een breed gesteunde motie (o.a. van CDA Ermelo) duidelijk gemaakt behoefte te hebben aan extern juridisch advies, om een zo zorgvuldig mogelijk besluit te … Lees meer

Tomassen Duck-to: MER-plichtig of niet?

Er wordt een juridisch onderzoek ingesteld met de vraag of Tomassen Duck-To b.v. MER-(beoordelings-)plichtig is of niet. De Gemeenteraadsvergadering heeft op 21 december2022 daartoe met grote meerderheid een motie aangenomen van 1 Ermelo, CDA Ermelo,Christen Unie en Progressief Ermelo. De bedoeling is dat dit onderzoek eind januari 2023leidt tot een rapportage. Daarna zal de Gemeenteraad … Lees meer

Tijdelijke huisvesting mogelijk maken

Woensdagavond 7 december 2022 is met algemene stemmen een motie van SGP en CDA Ermelo over tijdelijke huisvesting aangenomen door de raad. De motie wil het mogelijk maken dat geschikte opstallen tijdelijk voor vijf jaar worden toegevoegd aan het woningbestand. Denk daarbij aan een bakhuis, een B&B, een mantelzorgwoning die niet meer nodig is, een … Lees meer

Houten spandoekframes komen terug

De frames voor spandoeken van de evenementen in Ermelo komen terug. Daar heeft de gemeenteraad unaniem toe besloten. Op initiatief van CU Ermelo en CDA Ermelo is de tekst in de APV blijven staan waardoor de houten frames teruggeplaatst kunnen worden op vier locaties: hoek Putterweg-Ericalaan, hoek Telgterweg-Arendlaan, hoek Leuvenumseweg-Jacob Catslaan, hoek Harderwijkerweg-Prins Hendriklaan. De … Lees meer

CDA Ermelo pleit voor steun aan sportverenigingen

CDA Ermelo vindt dat sportverenigingen die in financiële problemen dreigen te komen, ondersteund moeten worden. Vooral de sterk stijgende energiekosten en de hoge inflatie brengen verenigingen in de problemen, met als gevolgd dat veel ouderen en jongeren gaan afhaken. CDA-woordvoerder: Bart Willemsen: Sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties worden gedwongen om contributies van hun leden of … Lees meer

CDA Ermelo stelt stille armoede aan de kaak

Het CDA Ermelo stelt stille armoede aan de kaak. De christendemocraten zien de prijzen stijgen door de hoge inflatie en maken zich zorgen hierover.  CDA Ermelo woordvoerder Sarojini Ramasray: “We hebben een goed beleid in Ermelo als het gaat om bestaanszekerheid. Toch zien we dat steeds meer mensen in ons dorp moeite hebben om rond … Lees meer

CDA Ermelo pleit voor tijdelijke huisvesting voor jongeren

Het CDA Ermelo wil dat er voor jongeren tijdelijke huisvesting wordt gerealiseerd. Middels een motie bij de begrotingsbehandeling gaven de Christen Democraten het college de opdracht om op zoek te gaan naar een geschikte locatie waar voor een periode van 10 jaar units geplaatst kunnen worden. Wat betreft het CDA is dit een onderwerp met … Lees meer

Mantelzorgers, bedankt!

Mantelzorgers zijn de onzichtbare helden, die deze dag, 10 november 2022, in deschijnwerpers gezet worden. En dat is terecht, want mantelzorger zijn klinkt zo ‘gewoon’omdat er zoveel zijn. Maar ‘gewoon’ is het in de praktijk zeker niet! In Ermelo met z’n 27.000inwoners zijn er al 8000! En 1 op de 11 mantelzorgers is overbelast. En … Lees meer