CDA Ermelo pleit voor steun aan sportverenigingen

CDA Ermelo vindt dat sportverenigingen die in financiële problemen dreigen te komen, ondersteund moeten worden. Vooral de sterk stijgende energiekosten en de hoge inflatie brengen verenigingen in de problemen, met als gevolgd dat veel ouderen en jongeren gaan afhaken.

CDA-woordvoerder: Bart Willemsen: Sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties worden gedwongen om contributies van hun leden of de toegangsprijs te verhogen door de steeds hogere lasten. Steeds meer zie je dat gebruikers van die voorzieningen en met name ook kinderen hun lidmaatschap zo gedwongen worden op te zeggen. Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties komen niet voor een energietoeslag in aanmerking of dat het energieplafond niet op hen betrekking heeft, waardoor de kosten te hoog worden.

Daarom dient CDA Ermelo morgen een motie in om goed in kaart te brengen hoe groot de problemen in Ermelo zijn voor de komende winter en hoe hoog de nood is. Ook is het de bedoeling in kaart te brengen wat eventuele oplossingen zijn, waaronder bijvoorbeeld het versneld isoleren en het nemen van energiebesparende maatregelen binnen de gemeentelijke regelingen. CDA Ermelo roept het college ook op om in Den Haag te lobbyen voor een financiële regeling voor ondersteuning van o.a. sportverenigingen.

 Willemsen: Sport is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Juist in tijden als nu is het belangrijk dat mensen blijven sporten en werken aan hun weerbaarheid. Triest te zien dat mensen met een lager inkomen moeten besluiten te stoppen. Dat moeten we toch zien te voorkomen. 

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.