CDA Ermelo zet in op laaggeletterdheid

CDA Ermelo vindt het van enorm belang dat iedereen in onze samenleving mee komt en
mee kan blijven doen. Door in te zetten op de aanpak van laaggeletterdheid in ons
dorp en hiermee de taboe te doorbreken, zorgen we er voor dat juist ook deze
mensen aangehaakt blijven.

Laaggeletterdheid is een enorm probleem voor 2 ½ miljoen Nederlanders, dat hen remt om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Voor Ermelo gaat het dan om bijna 4000 inwoners! Het is niet zo dat dit vooral om nieuwe Nederlanders gaat. Voor twee derde van hen is Nederlands de moedertaal! CDA Ermelo heeft bij de bespreking van de Kadernota op 5 juli 2023 een motie ingediend waarin we als gemeente voor een driejarig project € 150.000 beschikbaar willen stellen. Deze motie is aangenomen door de gemeenteraad.

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.