Electrisch opladen van fietsen

Als CDA Ermelo zijn we zeker voor het faciliteren van het opladen van elektrische fietsen in ons dorp. Wij zijn ook voorstander om fietsen te stimuleren.

Christen Unie, SGP, VVD, Eén Ermelo en Progressief Ermelo hebben gezamenlijk een motie ingediend waarbij zij om aandacht vragen voor de plannen om elektrisch opladen van fietsen te faciliteren en het gebruik te stimuleren van elektrische voertuigen zoals een elektrische fiets. CDA Ermelo heeft deze motie niet mee ingediend, echter wel gesteund.

Zoals hierboven benoemd zijn we als CDA Ermelo beslist voor het faciliteren van het opladen van elektrische fietsen in ons dorp en willen we fietsen stimuleren. Dit staat ook nadrukkelijk genoemd in ons verkiezingsprogramma. We zijn voor meer ‘groen’ vervoer. Dit alles staat echter al in de mobiliteitsvisie, die de gemeenteraad al enige maanden geleden heeft vastgesteld.

De motie gaat in onze ogen om een pure uitvoeringszaak. Het uitvoeringsplan van die mobiliteitsvisie wordt momenteel uitgewerkt. Die komt ook nog naar de gemeenteraad. In dat uitvoeringsplan hoort de inhoud van de motie te worden opgenomen.

Als CDA Ermelo hebben we ook een signaal willen afgeven dat de gemeenteraad zich vooral op de hoofdlijnen moet richten, dus ons meer richten op het antwoord geven op de ‘wat’ vraag. Dat is gebeurd met het vaststellen van de mobiliteitsvisie. De ‘hoe’-vraag, dus de manier waarop de ‘wat-vraag’ wordt uitgevoerd hoort thuis in een uitvoeringsplan, dus samen met alle andere uitvoeringsacties rond mobiliteit in Ermelo.

Nero de Boer

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.