Geheim of openbaar

Woensdagavond 21 september 2022 stond een belangrijk onderwerp op de raadsagenda. Het ging over de uitspraak van de rechter over het verzoek van Initiatief Bestuurlijk Ermelo over het openbaar maken van de gespreksverslagen met de voormalig burgemeester over de bestuurscrisis. Het onderwerp werd in twee delen besproken. Allereerst in een openbaar gedeelte. Elke partij kon een statement afleggen over de verdere afhandeling. Er waren twee smaken: Alles bespreken in het openbaar, waarbij ook alle verslagen openbaar zouden moeten worden gemaakt. De tweede was: toch vergaderen onder geheimhouding.

Zorgvuldigheid noodzakelijk
Ik heb namens onze partij onderstaande opvatting duidelijk gemaakt. Daarbij citeerde ik een krantenkop in de Stentor over deze kwestie. Dat artikel had de titel: Ermelo gooit de deur dicht in hoofdpijndossier rond ex burgemeester Baars. Daar heb ik me van gedistantieerd. Wij gooien de deur niet dicht. Waar we als CDA Ermelo voor staan is een eerlijke en goede procesgang die uiteindelijk moet leiden tot een goede uitkomst. Om daar te komen is een zorgvuldige aanpak noodzakelijk. Daar heeft Initiatief Bestuurlijk Ermelo recht op. Daar hebben betrokkenen in dit proces recht op. Daar heeft de samenleving recht op. 

Tekst die fractievoorzitter Bart Willemsen tijdens de raadsvergadering heeft uitgesproken:

Het is goed dat dit agendapunt vanavond ook in het openbaar aandacht krijgt. In het openbaar omdat wij als CDA Ermelo veel waarde hechten aan het in het openbaar verantwoording afleggen over wat er gebeurt. 

Opdracht
De rechter is duidelijk, zo blijkt uit de uitspraak. Er zijn onvoldoende verslagen overlegd. Verslagen van gesprekken met de toenmalige klankbordgroep van fractievoorzitters, wethouders, de toenmalige burgemeester, de commissaris van de Koning en de gemeentesecretaris.
De gemeente krijgt de opdracht van de rechter al het redelijkerwijs mogelijke te doen om ontbrekende stukken alsnog te achterhalen en opnieuw over de bezwaren een beslissing te nemen. Daarbij moeten de overwegingen van de rechtbank mee worden gewogen, aldus de gerechtelijke uitspraak.

Respect voor afspraken 
Vanavond staan we als gemeenteraad voor de opdracht een besluit te nemen om op een verstandige manier uitvoering te geven aan de opdracht van de rechter. Wij hechten er beslist veel waarde aan dat dat zorgvuldig gebeurt. Ook met respect voor de afspraken die indertijd zijn gemaakt met betrokkenen over het vertrouwelijke karakter van de gesprekken. 
Als CDA Ermelo kijken we daar aan de ene kant juridisch naar, maar vooral ook vanuit onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. En ook vanuit de waarde – en nu citeer ik ons coalitieakkoord – dat we als gemeentebestuur eerlijk, betrouwbaar, open, transparant, respectvol, betrokken en oplossingsgericht is en integriteit hoog in het vaandel heeft staan.  

Dienstbaarheid aan democratische samenleving
Bij ons als CDA Ermelo staat centraal dat de overheid dienstbaar moet zijn. Het bestaansrecht van de overheid wordt gelegitimeerd door de dienstbaarheid aan de democratische samenleving. Dit moet concreet vorm krijgen in de werkelijkheid van alle dag. Dit zegt ook dat een dienstbare overheid een rechtvaardige overheid is en keuzes maakt, ook wanneer het moeilijk is. En de keuze voor één oplossing ook de keuze tegen een alternatief inhoudt.
Dit vereist een goede voorbereiding. En wat het CDA Ermelo betreft is het, juist ook vanwege deze zorgvuldigheid, van belang dat we hier in déze fase van het gehele proces mee verder gaan onder de titel geheimhouding. 

Verantwoording afleggen
Na afloop van het gehele proces, waar we nu dus nog middenin zitten, is het naar onze mening goed om dan op een transparante manier verantwoording af te leggen. Maar dat dus op een later tijdstip.

Bart Willemsen
Fractievoorzitter CDA Ermelo

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.