Hopcon verplaatsen biedt kansen voor woningbouw

Waarborgen van een duurzame toekomst

CDA Ermelo is toegewijd aan het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. We streven naar een verantwoorde uitgave van deze middelen om de gemeenschap te dienen en te zorgen voor een duurzame toekomst voor ons allemaal. Daarnaast staan wij voor ondernemers en willen wij hen de mogelijkheid bieden om te groeien. 

Het is voor ons wel duidelijk dat de huidige locatie van Hopcon steeds minder geschikt wordt voor hun activiteiten. Wij zijn dan ook voorstander van het verplaatsen van Hopcon naar een betere locatie, zoals Veldzicht, waar het bedrijf zich beter kan concentreren op groei en uitbreiding. 

Tegelijkertijd zijn wij ons bewust van de behoefte aan woningbouw en de noodzaak om dit snel te realiseren. Uiteraard willen we geen onnodige risico’s nemen met gemeenschapsgeld en daarom moeten we de risico’s beperken en streven naar kostendekkendheid. Het huidige plan voorziet hier naar onze mening niet in.

Daarom stellen we voor om de locatie (inclusief het bosperceel van 1500m2) te bestemmen voor woningbouw, het woningbouwprogramma voor het totale perceel te vermeerderen en te streven om de exploitatie sluitend te krijgen. 

Daarnaast willen we de mogelijkheid open houden om een marktconsultatie (ontwerpfase) uit te schrijven. De kaders en minimale opbrengst hiervoor van tevoren aan de raad voor te leggen. 

Woordvoerder Nero de Boer: “Een effectieve manier om gemeenschapsgeld goed uit te geven, is door het te investeren in projecten die niet alleen de behoeften van vandaag vervullen, maar ook bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.”

Nero de Boer

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.