Juridisch controlfunctie

Vorig jaar heeft de Rekenkamer commissie een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de juridische dienstverlening van Meerinzicht. Het algemene oordeel was dat de kwaliteit in grote lijnen goed is. De aanbevelingen en conclusies van het onderzoek zijn overgenomen door de gemeenteraad. Eén van de belangrijkste aanbevelingen is het inrichten van de juridisch controlefunctie. In het plan van aanpak wordt ervan uitgegaan dat deze controlfunctie door Meerinzicht wordt uitgevoerd. Wij hebben daar een andere mening over.

De juridisch controller is van strategisch belang voor de kwaliteit van juridische besluiten van het college van B&W, het gemeentebestuur. Deze kwaliteit moet omhoog. De juridisch controller heeft daarin een cruciale en belangrijke rol. Om die reden  heeft CDA Ermelo een amendement ingediend om deze functie rechtstreeks onder verantwoordelijkheid en aansturing van het college van B&W te brengen. Na twee jaar gaan we de resultaten hiervan evalueren.

Het amendement werd mee ingediend door Een-Ermelo en HE22. Het werd met de steungesteun van PE, SGP en CU aangenomen met 19 stemmen voor. De VVD stemde tegen.

Cor Louwerse MMO

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.