Meer woningen? Ja, met spoed!

Woensdag 17 januari 2024 werd er gesproken tijdens een politieke tafel over tijdelijke huisvesting, kavel- en woningsplitsing. Al twee jaar geleden hebben CDA en SGP het college met een tweetal moties opgeroepen hier beleid voor te ontwikkelen.

Als CDA Ermelo willen we met spoed het tijdelijk bewonen van recreatiebungalows en andere geschikte opstallen mogelijk maken. Het biedt voor Ermelose woningzoekers een uitstekende opstap naar een reguliere woning, waarop het vaak lang wachten is. Er worden de komende jaren honderden woningen gebouwd, waarvan de helft sociaal. Zolang die er nog niet
zijn, moeten we het mogelijk maken dat Ermeloërs legaal tijdelijk kunnen wonen in een recreatiebungalow, een bakkershuisje of een B&B.

Daarnaast is CDA Ermelo voorstander van kavel- en woningsplitsing in de bebouwde kom en in het buitengebied, om op die manier permanente woonvoorzieningen toe te voegen aan het woningbestand. En dit passend volgens de bouwvoorschriften en de parkeernormen.
De woningnood is hoog, dit schreeuwt om ruimhartig, pragmatisch en creatief beleid.

Cor Louwerse, raadslid CDA Ermelo

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.