Motie “Alle informatie op tafel”

Als toelichting op de motie, waarvan CDA Ermelo eerste indiener was, sprak fractievoorzitter Bart Willemsen de
volgende woorden uit:
Deze motie dienen wij in samen met 1 Ermelo. De reden om deze motie in te dienen is gelegen in het feit dat het wat CDA Ermelo betreft, nu echt een oplossing moet worden gerealiseerd. Verdere vertraging in het verschaffen van relevante informatie door Tomassen mag niet meer plaatsvinden.
Als CDA Ermelo zijn we blij te constateren dat we op de goede weg zijn met de Letter of Intent (LOI), maar het vraagt van beide kanten een uiterste inspanning om daar ook voortvarend mee bezig te zijn. Geen uitstel meer, dus. In de LOI staat een datum genoemd waarbinnen alle relevante informatie beschikbaar moet zijn: 1 maart 2024. Die datum hebben we ook in de motie opgenomen.
Wat ons betreft leggen we ook duidelijk vast wat de consequenties zijn, als niet op 1
maart 2024 alle relevante informatie is aangeleverd. Die druk op de ketel achten we van wezenlijk belang om de verdere ontwikkelingen echt serieus met elkaar te kunnen vormgeven. Niet als een voorwaarde vooraf, want we hopen dat dit helemaal niet nodig is, maar wel om duidelijkheid te verschaffen. Het gaat erom dat we sámen werken aan wederzijds vertrouwen dat we ons sámen inspannen om tot een oplossing te komen, in ieders belang.

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.