Moties over stikstofrechten en Lelystad airport

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2022 is een tweetal moties voorbijgekomen over stikstofrechten en Lelystad airport.
 De ‘stikstofmotie’ verzocht het college zich aan te sluiten bij de oproep die zes gemeenten van de Noord Veluwe aan het kabinet hebben gedaan om een halt toe te roepen aan de huidige handel in stikstofrechten en om ervoor te zorgen dat de stikstofrechten terugkeren naar de provincie waar ze zijn weggekocht.

De motie over Lelystad Airport riep het college op zich net als de gemeenten Harderwijk en Zeewolde uit te spreken tegen uitbreiding van het vliegveld met intensief commercieel luchtverkeer (beter bekend als de vakantievluchten).
Wij hebben als CDA Ermelo tegen de motie over Lelystad Airport gestemd. Hoewel er verschillende argumenten pleiten tegen de uitbreiding van het vliegveld, met oog op klimaat, milieu & stikstof zijn wij van mening dat het op dit moment niet aan ons als raad is om ons hier over uit te spreken. Het kabinet heeft een beslissing over deze kwestie (dus landelijk op de agenda) reeds uitgesteld tot 2024. Wat ons betreft wordt de discussie dan ook daar gevoerd en is dat het moment dat wij als raad mogelijk nog invloed uit kunnen oefenen.

Wat betreft de motie over stikstof constateren we dat er als het ware een toeloop op het verkrijgen van stikstofrechten gaande is, waarbij verschillende partijen deze rechten opkopen. Denk bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat voor het aanleggen van snelwegen, of de Schiphol Groep voor het uitbreiden van Lelystad Airport. Voor ons is het van belang dat deze stikstofrechten zo veel mogelijk in de provincie (en waar mogelijk zelfs in onze eigen gemeente) blijven. Dit omdat de Provincie de vergunningen zelf nodig heeft voor natuurherstel, het legaliseren van boeren zonder vergunning en woningbouw. Het CDA Ermelo heeft daarom dus ingestemd met deze motie.

Jander de Blauw

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.