Nieuwbouw voor De Klokbeker en Augustinusschool

In juni is de nieuwbouw van De Klokbeker en de Augustinusschool op verschillende politieke tafels besproken. Grootste discussiepunt is of de scholen op aparte locaties of ‘onder-één-dak’ moeten worden gebouwd.

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden met als conclusie dat twee aparte scholen het meest wenselijke is, gezien de zeer verschillende identiteiten van de beide scholen. Ze zijn weliswaar beide christelijk, maar reformatorisch onderwijs en algemeen christelijk onderwijs liggen ver uiteen qua opvoedingsvisie en inrichting van de gebouwen en het onderwijs.

Er zal op geen enkele wijze enige vorm van integratie gaan plaatsvinden. Beide schoolbesturen kiezen dan ook voor twee aparte schoolgebouwen, geheel los van elkaar.

Vrijheid van inrichting van het onderwijs vindt het CDA Ermelo een groot goed. Wij willen dan ook de keuze van de beide scholen respecteren.

Cor Louwerse

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.