Nieuwjaar vol uitdagingen

Gelukkig nieuwjaar. Alle beste wensen. Voorspoedig en gezond 2023. Deze en ook andere wensen spreken we aan het begin naar elkaar uit. Wensen van hoop en verwachting in een tijd vol onzekerheden in de samenleving. Er is sprake van stijgende prijzen, steeds hogere energiekosten, woningnood, spanningen rond stikstof, klimaat, een vernietigende oorlog in Europa en grensoverschrijdende gedragingen in verschillende vormen. Spanningen in de samenleving, waarin uitersten links en rechts zich steeds meer polariserend opstellen. Schreeuwers en haatzaaiers bedreigen onze democratie. We voelen de gevolgen ervan. Verschillen tussen arm en rijk worden groter. Het aantal mensen dat niet of nauwelijks rond kunnen komen groeit. En die spanningen raken ook ons hier in Ermelo. Raakt ons als samenleving hier in ons mooie dorp Ermelo.

Minder solidariteit?

Gelukkig nieuwjaar. Het lijkt wel een droom als je om je heen kijkt. Is het geluk er nog wel? En toch…Het is niet zomaar een wens. Niet zomaar met een handdruk of een knuffel. Het zegt iets dat je een ander geluk toe wenst. En juist dat is hard nodig, zowel persoonlijk als in samenleven met anderen. En daarom maak ik een stapje verder: dat we samen als individuele mensen elkaar geluk toewensen door ook aan dat geluk actief te werken om sámen te leven. Juist in de huidige tijd hebben we elkaar meer dan ooit nodig. De tijd van ‘de staat voor ons allen en ieder voor zich’ is voorbij. Heeft die nadruk van de afgelopen jaren op de zelfredzame burger en een kleine overheid ten gunste van de individuele vrijheid van mensen, niet bijgedragen tot het afnemen van de samenhang in de samenleving en minder solidariteit?

Verbinding

En is nu juist die samenhang, die onderlinge verbinding tussen mensen en tussen mensen en overheid, ons als gemeente, niet belangrijk om de uitdagingen van onze tijd aan te pakken? Zien we in onze samenleving al niet de honger naar iets anders? Naar een andere verhouding met elkaar, waarin gemeenschapszin weer centraler komt te staan?  Leiden al die onzekerheden van vandaag niet tot het besef dat we weer veel meer met elkaar, samen, onze samenleving vorm moeten geven? Een samenleving waarin geweldloosheid en ‘je naaste liefhebben als jezelf’ centraler komen te staan. Deze uitspraak van Jezus, die ook inhoudt dat je de hulp die je geeft en medeleven toont aan je eigen familieleden, ook aan anderen moet geven? Ook aan vreemdelingen.
Dat geluk vraagt om actie. Vraagt dat niet om zelf als individueel mens regie te nemen in samenleven met anderen? Om leiding te nemen in je eigen leven en daadwerkelijk je in te zetten met en voor anderen? Wat een mooie uitdaging ook voor ons ook in Ermelo. Wat zou het mooi zijn dat we samen in Ermelo de grote uitdagingen aan kunnen pakken en ons gedragen weten door veel mensen met het motief van ‘minder ik, meer wij’. Of, zoals in de Provinciale CDA campagne in Gelderland dit net wordt omgedraaid: ‘meer wij, minder ik’. Neemt u die uitdaging met ons ook aan?

Doet u mee?

Er zijn nogal wat uitdagingen in Ermelo. En daarin nemen we als CDA Ermelo met veel plezier onze verantwoordelijkheid: in het college, met wethouder Sarath Hamstra en een enthousiaste fractie en fractievolgers in de gemeenteraad. Heel fijn als we gedragen en ondersteund worden door uw inzet en betrokkenheid. Zo gaan we werken met meedenkgroepen van actieve inwoners op verschillende belangrijke thema’s om juist ook de CDA kleur van omzien naar elkaar en onderlinge verbondenheid op tal van die thema’s nog beter kunnen invullen. Dus met u samen. Doet u mee?

Pittige onderwerpen

Want er komen best pittige onderwerpen op ons pad het komend jaar. Denk hierbij aan het initiatiefvoorstel van Progressief Ermelo over zondagsopenstelling van winkels. Denk ook aan de voornemens voor plaatsing van windmolens langs de A 28 en de normen die daarop betrekking moeten gaan krijgen. Een onderwerp dat de gemoederen in vooral Horst en Telgt fors bezighoudt. Denk ook aan de opvang van asielzoekers. Maar onder andere duurzaamheid, milieu, stikstof, de uitvoeringsagenda van de mobiliteitsvisie, het sociaal domein met ook aandacht voor mensen die het moeilijk hebben en nauwelijks kunnen rondkomen en ook jeugdzorg, woningbouw en tijdelijke jongerenhuisvesting, onderwijshuisvesting, bestemmingsplan Haspelstrook, samenwerking in de regio. Maar ook de kadernota 2024 en de begroting 2024 in het najaar. Belangrijk voor de toekomst van ons dorp.
Zomaar een greep uit de onderwerpen waar we aandacht aan gaan geven het komend jaar. En uiteraard staat daarbij ook van het coalitieakkoord met stip op het programma. Denk bijvoorbeeld aan de (bestuurlijke) verbinding met en dienstverlening aan de inwoners, de financiële huishouding van de gemeente, perspectieven organiseren voor het bedrijfsleven langs de A 28.

Samen omzien naar elkaar

Kortom, er zijn veel zaken die ons bezig houden. Cruciaal daarin is dat het gaat om onze Ermelose samenleving. Van wonen en werken. En vooral ook dat we omzien naar elkaar, in het bijzonder ook de sociaal zwakkeren. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Dat we werken aan en voor verbinding tussen de inwoners van Ermelo en de plaatselijke politiek. Tussen het centrum en de verschillende buurten en wijken. Laten we het samen doen, in gesprek met elkaar. Met open vizier de uitdagingen aangaan, telkens onverminderd zoekend naar oplossingen. Wij zetten ons daarvoor in.

Alle Ermelose inwoners tezamen als gemeenschap, maar ook persoonlijk en zakelijk: een gelukkig, voorspoedig en gezond 2023, met ‘minder ik en meer wij’.

Bart Willemsen

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.