Ontsluiting Hamburgerweg 149-151

Toelichting bij motie
Tijdens de raadsvergadering van woensdag 10 mei heeft de raad unaniem een motie aangenomen omtrent de Hamburgerweg 149-151. Het raadsvoorstel gaat uit van het realiseren van 11 sociale huurwoningen aan de Hamburgerweg 149/150, met daarbij het realiseren van de ontsluiting van het verkeer voor deze woningen via de Wethouder Paulushof. Uit contact met omwonenden en op basis van de bijgevoegde verkeersonderzoeken is gebleken dat ontsluiting via de Wethouder Paulushof de enige onderzochte vorm van het ontsluiten van het verkeer is.

Inwoners hebben meerdere suggesties aangedragen waarbij werd opgeroepen om ook ontsluiting via de Hamburgerweg te onderzoeken en ook wij als CDA hebben dit tijdens de beeldvormende fase gevraagd aan de wethouder.
Uit de antwoorden bleek dat het realiseren van de ontsluiting via de Wethouder Paulushof past
binnen het bestaand beleid, ondanks het feit dat de uitgevoerde verkeersonderzoeken aantonen dat aan deze vorm meerdere haken en ogen zitten (immers, het plan is al bijgesteld van 12 naar 11 woningen).

Wij onderstrepen als CDA samen met de omwonenden absoluut het belang van sociale
huurwoningen. Echter zijn wij van mening dat we als raad pas een weloverwogen keus kunnen
maken als ook ontsluiting via de Hamburgerweg is onderzocht.
Met de aangenomen motie dragen wij het college op dit onderzoek dan ook uit te voeren en het raadsvoorstel pas weer terug te laten komen in de raad als we beide ontsluitingsmogelijkheden tegen elkaar af kunnen wegen.

Jander de Blauw (06) 83378411

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.