Onze brief aan Mark Rutte

Geachte heer Rutte, beste Mark,

“De maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd”. Deze zin sprak u uit in uw eerste toespraak aan het land, nadat corona ons land binnen was gedrongen. U sprak tot ons op 16 maart 2020 en inmiddels zijn wij bijna twee jaar verder. Twee jaar van persconferenties, adviezen van het OMT en lockdowns. Twee jaar van soepele en strenge maatregelen, variërend van het sluiten van scholen en de horeca dicht, tot maximale bezoekers thuis en een avondklok. We zijn nu twee jaar verder, maar waar staan we nu?

Sinds 2010 leidt u ons land, als Minister-President. Geen makkelijke baan, waarin u al te maken heeft gekregen met financiële en economische crises, de toeslagenaffaire, de boerenprotesten aan de hand van de stikstofcrisis, en een pandemie. Wij hebben waardering en respect voor uw inzet en intentie om Nederland door deze crisis te loodsen. Een crisis die volgens sommigen de meest ingrijpende is sinds de Tweede Wereldoorlog. U doet hierop een beroep op ons allen, want “alleen samen krijgen we corona onder controle”. Mogen we dan ook een beroep doen op u?

Wij schrijven u vanuit Ermelo, een prachtig dorp op de Veluwe. De druk op de vele gezinnen die met plezier in Ermelo wonen neemt toe. Wanneer scholen worden gesloten en ouders het dringend advies krijgen om thuis te werken kunnen de spanningen toenemen. Om de grootouders te beschermen werd fysiek contact met de kleinkinderen afgeraden en ook bezoeken werden geminimaliseerd. Scholen zitten met de handen in het haar om de leerachterstanden zo klein mogelijk te houden en er wordt ook veel van studenten gevraagd. Veel stages kunnen niet doorgaan en het vergt veel discipline om lessen te volgen van achter een beeldscherm. Het contact met klasgenoten is minder en de eenzaamheid onder deze doelgroep is toegenomen tijdens corona.

De Ermelose ondernemers weten het inmiddels ook niet meer. Het geld lijkt verdiend te moeten worden in de periode tussen de lockdowns. Klik en collect is lang niet voor alle bedrijven een optie en afhalen of bezorgen is niet geschikt voor alle horecagelegenheden. Daar komt bij dat de tegemoetkomingen vanuit het Rijk voor veel sectoren niet voldoende zijn om overeind te blijven. Steunpakketten voor de lockdowns moeten berekend worden op basis van de werkelijke periode, om daadwerkelijk steun te kunnen bieden. Daarnaast is de schuld voor sommige ondernemers inmiddels zo hoog opgelopen, dat zonder een passende terugbetaalregeling, het geen steun is, maar uitstel van faillissement.

Ook de ouderen mogen we niet uit het oog verliezen. Wanneer zij niet de deur uit durven te komen en sociaal contact moeten vermijden liggen sociaal isolement en eenzaamheid op de loer. Sommigen geven aan het gevoel te hebben bezwarend te zijn voor familie en nutteloos te zijn voor de samenleving. Daarnaast is het niet voor iedereen even makkelijk om mee te komen in de digitale samenleving.

Het beroep dat wij doen op u is: bied perspectief! Niet alleen voor de komende dagen, weken en maanden, maar bied perspectief voor de lange termijn. Perspectief voor de gezinnen, om de druk op hen te verlichten. Perspectief voor de jongeren, zodat ze geen achterstanden oplopen op school en elkaar toch kunnen blijven ontmoeten. Perspectief voor de ondernemers die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn geworden van de maatregelen die worden genomen.
En als wij daarnaast nog een appél op u mogen doen: zoek bij het bieden van dit perspectief naar verbinding. Corona lijkt de polarisatie in de samenleving versterkt te hebben, terwijl we elkaar juist nu zo hard nodig hebben. U kunt, als premier van alle Nederlanders, als geen ander bijdragen aan die verbinding. Als we daadwerkelijk alleen samen corona eronder kunnen krijgen, dan mogen de maatregelen niet bijdragen aan uitsluiting.

We wensen u wijsheid toe en Gods zegen.

Met vriendelijke groet,

Sarath Hamstra
Namens de fractie van het CDA Ermelo

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.