Standpunten

Opkoopregeling stikstofaanpak

We horen van diverse agrarische bedrijven uit onze gemeente dat ze gebruik gaan maken van de opkoopregeling stikstofaanpak. Dit betekent heel wat voor deze gezinnen, want stoppen doe je niet...
Lees verder

Fietspad Zeeweg/Schaapsdijk

Al jaren wordt gesproken over een veilige fietsroute over de Schaapsdijk en Zeeweg. Beide smalle wegen met veel fietsverkeer, waaronder veel jeugd die vanuit Zeewolde via het pontje hierlangs naar...
Lees verder

Visie op Toerisme en Recreatie

Binnenkort staat de visie op toerisme en recreatie op de agenda. Dit is een belangrijke stap om de toekomst van recreatie in Ermelo vorm te geven. Door strategisch te plannen...
Lees verder

Initiatief Ecopark A28: onderzoek nodig om duidelijkheid te krijgen

De gemeenteraad heeft op 27 maart jl. met grote meerderheid besloten te onderzoeken of een bedrijventerrein, ook wel Ecopark genoemd – langs de A28 in de toekomst mogelijk is. Onze...
Lees verder

Markt 2.0

De markt wordt opnieuw ingericht met 338 parkeerplaatsen tegen lagere kosten dan geraamd. Dat heeft de gemeenteraad op 6 maart 2024 besloten, dankzij een aangenomen amendement van CDA Ermelo, ChristenUnie...
Lees verder

Een nieuwe inzamelaar van huisvuil

De inzameling van huisvuil is iets waar iedereen mee in aanraking komt. Praktisch en financieel. Over twee jaar loopt het huidige contract met Remondis af. Ons huisvuil gaat naar Omrin,...
Lees verder