Standpunten

Kredietaanvraag gymvoorziening op ’s Heeren Loo en verstrekking subsidie Triade

Vanuit CDA gedachtengoed vinden wij dat het belang van sport en beweging voor kwetsbare kinderen niet genoeg benadrukt kan worden. Het biedt hen niet alleen vreugde en sociale verbinding, maar...
Lees verder

Ontsluiting Hamburgerweg 149-151

Toelichting bij motie Tijdens de raadsvergadering van woensdag 10 mei heeft de raad unaniem een motie aangenomen omtrent de Hamburgerweg 149-151. Het raadsvoorstel gaat uit van het realiseren van 11...
Lees verder

Hopcon verplaatsen biedt kansen voor woningbouw

Waarborgen van een duurzame toekomst CDA Ermelo is toegewijd aan het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. We streven naar een verantwoorde uitgave van deze middelen om de gemeenschap te dienen en...
Lees verder

Voorstel VVGB Tomassen Duck-To ingetrokken

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 29 maart 2023 is met 17 stemmen voor en 4 tegen de Verklaring van geen Bedenkingen voor Tomassen Duck-To ingetrokken. Dit gebeurde op...
Lees verder

CDA Ermelo en de zondagsrust

CDA Ermelo heeft geprobeerd enige nuance in het politieke debat te brengendoor de vraag anders te stellen: ‘vindt u het nodig dat de supermarkten opengaan op zondag?’ Helaas was er...
Lees verder

Moties over stikstofrechten en Lelystad airport

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2022 is een tweetal moties voorbijgekomen over stikstofrechten en Lelystad airport. De ‘stikstofmotie’ verzocht het college zich aan te sluiten bij de oproep die zes...
Lees verder