Standpunten

Een nieuwe inzamelaar van huisvuil

De inzameling van huisvuil is iets waar iedereen mee in aanraking komt. Praktisch en financieel. Over twee jaar loopt het huidige contract met Remondis af. Ons huisvuil gaat naar Omrin,...
Lees verder

Lange termijnvisie heideterreinen Ermelo

Mijn vroegste herinneringen aan Ermelo zijn de heidevelden. Wanneer we vanuit het Gelders rivierengebied naar de Veluwe gingen moesten we beslist ook de heide gaan zien. Het beeld dat ik...
Lees verder

Meer woningen? Ja, met spoed!

Woensdag 17 januari 2024 werd er gesproken tijdens een politieke tafel over tijdelijke huisvesting, kavel- en woningsplitsing. Al twee jaar geleden hebben CDA en SGP het college met een tweetal...
Lees verder

Motie “Alle informatie op tafel”

Als toelichting op de motie, waarvan CDA Ermelo eerste indiener was, sprak fractievoorzitter Bart Willemsen devolgende woorden uit:Deze motie dienen wij in samen met 1 Ermelo. De reden om deze...
Lees verder

Belangrijke stap in oplossing problemen bij Tomassen Duck-To BV

Dankzij CDA Ermelo en Eén Ermelo, met steun van de Christen Unie, heeft de Gemeenteraad van Ermelo een belangrijke stap gezet om de problemen rond Eendenslachterij Tomassen op te lossen....
Lees verder

Oplossing dossier Tomassen in zicht?

Tijdens de oordeelsvormende tafel op 21 november 2023 heeft Bart Willemsen nog een aantalwensen en bedenkingen van CDA Ermelo duidelijk gemaakt over de ontwikkelingen rond de eendenslachterij Tomassen. Het lijkt...
Lees verder