Standpunten

Moties over stikstofrechten en Lelystad airport

Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2022 is een tweetal moties voorbijgekomen over stikstofrechten en Lelystad airport. De ‘stikstofmotie’ verzocht het college zich aan te sluiten bij de oproep die zes...
Lees verder

Zorgvuldigheid bij Tomassen Duck-To

De vraag die de gemoederen binnen de gemeenteraad over het bedrijf Tomassen Duck-To fors bezighoudt is: is het bedrijf nu wel of niet MER-plichtig.  De gemeenteraad heeft op 21 december...
Lees verder

Tomassen Duck-to: MER-plichtig of niet?

Er wordt een juridisch onderzoek ingesteld met de vraag of Tomassen Duck-To b.v. MER-(beoordelings-)plichtig is of niet. De Gemeenteraadsvergadering heeft op 21 december2022 daartoe met grote meerderheid een motie aangenomen...
Lees verder

Tijdelijke huisvesting mogelijk maken

Woensdagavond 7 december 2022 is met algemene stemmen een motie van SGP en CDA Ermelo over tijdelijke huisvesting aangenomen door de raad. De motie wil het mogelijk maken dat geschikte...
Lees verder

Houten spandoekframes komen terug

De frames voor spandoeken van de evenementen in Ermelo komen terug. Daar heeft de gemeenteraad unaniem toe besloten. Op initiatief van CU Ermelo en CDA Ermelo is de tekst in...
Lees verder

CDA Ermelo pleit voor steun aan sportverenigingen

CDA Ermelo vindt dat sportverenigingen die in financiële problemen dreigen te komen, ondersteund moeten worden. Vooral de sterk stijgende energiekosten en de hoge inflatie brengen verenigingen in de problemen, met...
Lees verder