Gemeenteraad stelt meerjarenbegroting 2023-2026 vast

De gemeenteraad heeft op 9 november de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. En wat heel mooi is. Onze fractie had drie moties ingediend en één amendement. Allemaal aangenomen. Daar zijn we blij mee. De moties gaan alle drie over onderwerpen, die ons als samenleving raken: jongerenhuisvesting, actieve armoedeaanpak en steun voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Een heel … Lees meer