Afspraak is afspraak

Themas / Afspraak is afspraak

Het CDA Ermelo gelooft in de kracht van de samenleving.

De overheid sluit daarbij aan en stelt zich dienstbaar op. De gemeente is er voor de samenleving. Maar vertrouwen in het bestuur is niet vanzelfsprekend. Vertrouwen krijg je als gemeente alleen door duidelijk te communiceren. Transparant, eerlijk en met oog voor de meest kwetsbare inwoners. Informatie van de gemeente, de website, maar ook de gebouwen moeten voor iedere Ermeloër toegankelijk zijn. Wij willen daarnaast dat inwoners en ondernemers zelf mee kunnen denken en doen in het beleid van de gemeente en dat zij hun input ook daadwerkelijk terugzien in het beleid. Afspraken die we met elkaar maken moeten bovendien duidelijk zijn. Ja=ja en nee=nee.

De dienstverlening van de gemeente moet beter. Het gemeentehuis moet toegankelijk zijn, niet alleen als u een afspraak hebt. Op elke mail moet een ontvangstbevestiging komen en binnen een week komt er een helder antwoord. De telefoon wordt opgenomen en naar de juiste persoon doorverbonden. Wanneer de persoon die u probeert te bereiken er niet is wordt u teruggebeld, bij voorkeur binnen twee dagen.

Ook op het gebied van communicatie heeft de gemeente een slag te slaan. Inwoners worden actief betrokken bij nieuwe plannen en krijgen de kans om mee te doen wanneer zij is beter kunnen dan de gemeente. Dit noemen wij Right to Challenge.

Samen maken we Ermelo mooier en daarom zullen wij de komende jaren ons best blijven doen om het vertrouwen terug te winnen.

Afspraak is afspraak


Verkiezingsprogramma

Ben jij benieuwd naar ons plan voor een Ermelo dat het waard is om door te geven?


Dit hebben we al bereikt

We hebben een brief geschreven naar Mark Rutte en onze Tweede Kamerfractie om perspectief te bieden voor ondernemers in coronatijd. Deze brief is gebruikt in het coronadebat in de Tweede Kamer.
Helaas werd ons voorstel voor lokaal coronanoodfonds voor ondernemers niet gesteund door de coalitiepartijen.

Dit gaan we doen

Een nieuw bedrijventerrein (Ecopark) langs de A28.
De vrijgekomen ruimte benutten voor het plaatsen van nieuwe (tijdelijke) woningen.
Het ondersteunen en verder uitbouwen van het Cultureel Platform.
Ondersteuning voor herstel van de cultuur- en sportsector na corona.

Vraag het onze kandidaten

  • #1 Sarath Hamstra
  • s.hamstra@ermelo.nl
  • 06 43 574 151
  • #2 Bart Willemsen
  • b.willemsen@ermelo.nl
  • 06 55 168 640