De zondag is om op adem te komen

Themas / De zondag is om op adem te komen

Het is een vaak terugkerende vraag: moeten we de winkels in onze gemeente openstellen op zondag?

Wat onze partij betreft is de zondag om op adem te komen. Het bewaren van de rust op deze dag is belangrijk, ook als tegengeluid tegen de 24-uurs economie. Het leven wordt steeds gehaaster en ook het aantal burnouts is enorm toegenomen.

De zondag is een dag waarop veel mensen ontspannen. We bezoeken familie, maken een mooie wandeling door het bos of over de hei en sommigen van ons gaan naar de kerk. We netflixen of lezen een goed boek en laden op voor de aankomende week.
Dit geldt ook voor onze ondernemers. Zij verdienen ook een gezond en sociaal leven. We willen de ondernemers de ruimte geven om tijd door te brengen met familie en vrienden. Als ondernemers zelf de keus krijgen om op zondag open te gaan, kunnen kleinere ondernemers zich gedwongen voelen wanneer hun concurrenten wél opengaan.

Voor het CDA Ermelo blijft het van belang om de zondagsrust te bewaren, omdat de zondag is om op adem te komen.

De zondag is om op adem te komen


Verkiezingsprogramma

Ben jij benieuwd naar ons plan voor een Ermelo dat het waard is om door te geven?


Dit hebben we al bereikt

De gehandicaptenparkeerkaart is gratis gebleven.
Mantelzorgers ontvangen een waardering van 100 euro.
Chronisch zieken en gehandicapten krijgen een tegemoetkoming in de zorgkosten.

Dit gaan we doen

Meer betaalbare huur- en koopwoningen voor senioren.
Het aanpakken van eenzaamheid, ook onder ouderen.
Goede ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.
Het onderhoudsniveau van voetpaden en stoepen verbeteren, zodat ze goed begaanbaar zijn voor rollators, rolstoelen en kinderwagens.

Vraag het onze kandidaten

  • #1 Sarath Hamstra
  • s.hamstra@ermelo.nl
  • 06 43 574 151
  • #2 Bart Willemsen
  • b.willemsen@ermelo.nl
  • 06 55 168 640