We zijn zuinig op de buurt

Themas / We zijn zuinig op de buurt

Ermelo is een prachtig dorp om te wonen en dat is mede te danken aan onze buurtschappen.

De Beek, Drie, Horst, Houtdorp, Leuvenum, Speuld, Staverden, Telgt, Tonsel en de landgoederen Oud en Nieuw Groevenbeek zijn onze trots. Het groen, de ruimte en de eigenheid van onze buurt willen we vasthouden en daarom moeten we daar zuinig op zijn.

Ons dorp is omringt door Natura-2000 gebieden. Dit betekent dat daar niet gebouwd mag worden. Toch moeten we in de komende jaren meer dan 1.000 woningen bouwen om aan de behoefte te kunnen voldoen. Daarnaast moeten we onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het klimaat en zijn er bedrijven die willen uitbreiden in Ermelo. Voor al deze vraagstukken wordt vooral gekeken naar Horst en Telgt.

Het CDA Ermelo is zuinig op de buurt en daarom mogen deze plannen er alleen komen als er samen met de buurt een visie wordt ontwikkeld. Het buurtplan is hierin een belangrijk uitgangspunt, omdat dit plan is gemaakt door de buurt zelf. Daarnaast hebben wij de volgende uitgangspunten.

Wij zijn daarom geen voorstander van grootschalige industrie in de woonkernen van de buurtschappen. Nieuwbouw is wel welkom als dat past bij het karakter van de buurt. Ook zonneparken sluiten we niet uit, maar die mogen niet ten koste gaan van goede landbouwgrond. Daarnaast zien wij zonnepanelen het liefst op de daken. De agrarische sector hoort bij Ermelo en geeft karakter aan de buitengebieden van Ermelo. Wij blijven ons daarom sterk maken voor een gezonde agrarische bedrijfsvoering en bloeiende familiebedrijven in de buitengebieden. De feedback van bewoners en agrariërs is daarbij voor ons van groot belang. We streven naar een wijkvereniging in elke wijk of buurt waarbij de leden als partners van de gemeente mee kunnen denken over de toekomst van hun buurtschap.

De ambities van Ermelo mogen niet ten koste gaan van de buurtschappen en daar zullen wij ons de komende jaren hard voor blijven maken.

We zijn zuinig op de buurt


Verkiezingsprogramma

Ben jij benieuwd naar ons plan voor een Ermelo dat het waard is om door te geven?


Dit hebben we al bereikt

Op ’t Weitje mogen 5 evenementen per jaar worden georganiseerd.
De horeca mag langer open zijn op donderdagen, braderieën en Koningsdagen.
De terrastijden zijn verlengd tot 01.00 uur.

Dit gaan we doen

Hangplekken worden Jongeren Ontmoetings- en Activiteitenplekken, waar jongeren elkaar veilig kunnen ontmoeten, mogelijk met sportveldjes en outdoor sporttoestellen.
Een bruisend Ermelo, waar evenementen zijn. Ook op ’t Weitje.
Meer plekken voor tijdelijke woningen voor jongeren.

Vraag het onze kandidaten

  • #1 Sarath Hamstra
  • s.hamstra@ermelo.nl
  • 06 43 574 151
  • #2 Bart Willemsen
  • b.willemsen@ermelo.nl
  • 06 55 168 640