Uw mening telt

Uw mening telt

Wat vindt u van de dienstverlening van de gemeente? De gemeente hoort dienstbaar te zijn aan de samenleving. Maar is dit ook zo?

Wilt u uw ervaringen met ons delen?

Uw verbeterpunten voor Ermelo

De afgelopen weken zijn wij langs de deuren gegaan om te horen wat er bij u speelt. Wijk voor wijk, buurt voor buurt en straat voor straat. Op deze pagina zetten wij de signalen die wij van u hebben ontvangen. Hier gaan wij mee aan de slag.

Woningbouw
– Er wordt daadkracht gemist. Ermelo vergrijsd, dus zorg dat er wordt gebouwd.
– Veel meer goedkope woningen zijn nodig voor jongeren en starters.

Verkeer
– Er is gebrek aan ruimte in smalle straten in de Maat, vanwege het ontbreken van trottoirs.
– In de vogelbuurt zijn er meldingen van te snel rijdende auto’s.
– We hoorden klachten over ingewikkelde kruispunten op de Hamburgerweg/Dr. van Dalelaan/Heidelaan en de Schoolweg/Dr. van Dalelaan.
– De stoepen in Ermelo laten te wensen over. Een voorbeeld is de stoep aan de Faunaweg, waar er een grote ruimte zit tussen de verlaagde stoep en de weg. Hierdoor kunnen mensen in een rolstoel voorover dreigen te vallen, terwijl de stoepen niet zo lang geleden zijn aangelegd.
– We krijgen een signaal binnen over de fietsen die zijn gestald op de stoepen bij het Weitje en de Boterlap, waardoor het lastig is om over te steken.

Belastingen
– We krijgen veel klachten binnen over de hoogte van de OZB. Er wordt transparantie gemist: wat komt ervoor terug?

Communicatie met de gemeente
– We krijgen signalen binnen dat de gemeente niet reageert op mails.

Voorzieningen in Ermelo
– Er is behoefte aan speeltuintjes voor ouderen kinderen aan de Veldweg.

Overlast
– Aan de Faunaweg is er overlast van hondenpoep op het grasveld.
– Ook moeten de takken van de bomen worden gehaald die over de parkeerplaatsen hangen, mede omdat het hars op de auto’s terecht komt.