Vanuit naastenliefde mensen in nood tijdelijk onderdak bieden

Bijna zo lang als de wereld bestaat zijn er mensen op de vlucht. Eén van de kernwaarden van CDA Ermelo is solidariteit. Solidair zijn met mensen die in erbarmelijke situaties leven. We willen naast ze gaan staan. Mogelijkheden bieden, die ze niet zonder hulp zelf kunnen organiseren.

Wij steunen het besluit van het college om in Ermelo tijdelijke woonruimte te organiseren voor 250-300 mensen. Het is heel goed dat Ermelo zijn verantwoordelijkheid hierin neemt. Want als we de beelden zien van de afgelopen periode van asielzoekers die buiten moesten slapen op de grond, dan is dat mensonterend en ons land onwaardig. Ons bereiken veel signalen uit de samenleving over het voornemen asielzoekers op te vangen. We merken dat er veel voorstanders zijn. Gelijktijdig horen we ook dat veel inwoners zorgen hebben en kritisch zijn.

In de eerste plaats vragen we aandacht voor veiligheid. Als gemeente hebben we de
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle inwoners van Ermelo. Asielzoekers zijn geen enge mensen. Het zijn mensen zoals wij allemaal. Je zult maar in een dergelijke situatie zijn terecht gekomen. En natuurlijk hebben we als gemeente de verantwoordelijkheid voor de mensen die al in Ermelo wonen. Het is onjuist bezwaren en zorgen af te doen als irrelevant of uitingen van latent racisme.
Daarom willen we een plan waarin alle aspecten met betrekking tot veiligheid aan de orde komen die wordt gedeeld met de gemeenteraad, de inwoners en de asielzoekers.

In de tweede plaats zijn er ook vragen gesteld over ‘wie er komen’. Natuurlijk zal het COA daarin een beslissende rol hebben. Wij willen weten hoe dat proces loopt, hoe het COA daarin werkt en of de gemeente daarin ook een stem heeft.

In de derde plaats willen wij de nieuwe buren die in Ermelo gaan komen gastvrij onthalen.
En ons ervoor inzetten dat ze gelijk bezig kunnen gaan met zinvolle activiteiten. Om dat te regelen is in onze ogen niet alleen een zaak van de gemeentelijke overheid. Uit het
oogpunt van gedeelde verantwoordelijkheid, willen we dat de gemeente en
de samenleving hierin samen optrekken: een gezamenlijk offensief. Er is in Ermelo veel vrijwilligerskracht aanwezig om vluchtelingen op te vangen. Dat maakt ons dorp speciaal.
Wij willen daarom zoveel mogelijk samenwerken met Vluchtelingenwerk Ermelo, kerken en vrijwilligersorganisaties, Welzijn Ermelo een ook onderwijs en bedrijfsleven en samen plannen maken om de opvang tot een succes te maken.

Het vierde punt gaat over het grote belang dat wij hechten aan het uitrollen van een goed doortimmerd communicatieplan, waarmee inwoners met vaste regelmaat op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en in de gelegenheid worden gesteld te reageren. We willen weten hoe aan zo’n open communicatie vorm en gestalte wordt gegeven. En wij willen dat de gemeente alles in het werk stelt om vooral de verbinding en draagvlak te zoeken en vast te houden met onze inwoners en de nieuwe buren. Dan vullen we gezamenlijk, vanuit naastenliefde, onze verantwoordelijkheid in om mensen, die uit noodsituaties in Nederland zijn gekomen, tijdelijk onderdak te bieden.

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.