Wijziging bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151 na initiatief CDA

In de raadsvergadering van 21 november jl. is het bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151
vastgesteld. Dit ging niet vanzelf. De bewoners van de Wethouder Paulushof hebben er bezwaar tegen dat het verkeer van de nieuwe huizen via hun weg gaan lopen. We begrijpen deze bezwaren, maar een alternatieve ontsluiting via de Hamburgerweg gaat een grote bouwvertraging opleven in een tijd dat veel woningen nodig zijn. Een voorstel van het CDA Ermelo om met een tussenoplossing te komen kreeg een meerderheid in de raad.

De 11 woningen die met het bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151 gebouwd kunnen worden zullen een mooi buurtje gaan vormen. De kavel grond ligt er op dit moment nutteloos bij en dat is zonde in deze tijd van woning schaarste.

Er is veel gesproken over de wijze waarop de woningen qua verkeer ontsloten gaan worden. De
keuze voor de Oude Telgterweg begrijpen we. Maar voor de bewoners aan de Wethouder Paulushof zit daar een nadeel aan. Het nu zeer autoluwe hofje gaat meer vervoersbewegingen krijgen. Ook is de aansluitende weg van de Wethouder Paulushof naar de parkeerplaatsen van de nieuwe woningen niet ideaal.

Naar aanleiding van vragen c.q. reacties zowel van bewoners als vanuit de raad is door meerdere deskundigen gekeken hoe het zit met de normen c.q. maten van de aansluitingen, wegen, bochten en verkeersintensiteit. Conclusies zijn dat de gekozen aansluiting op de Oude Telgterweg en ook de, laat we het noemen, de verlengde Wethouder Paulushof technisch kan en ook past binnen de geldende normen.

In de belangenafweging moeten we er rekening mee houden dat het voor vier partijen een forse impact heeft.
* Bewoners Wethouder Paulushof
* Toekomstige bewoners, die nog op een wachtlijst staan
* Uwoon
* De Gemeente Ermelo, omdat niet doorgaan kosten met zich meebrengt en weer beslag wordt
gelegd op de schaarse ambtelijke capaciteit, wat ook weer ten koste gaat van andere plannen.
De consequentie van het niet doorgaan van het bestemmingsplan is groot.

Op basis van antwoorden van het College op 28 september dat aanpassing van de ontsluiting naar de Hamburgerweg een vertraging van ongeveer 3 jaar oplevert en dat er veel extra kosten aan zitten, vindt het CDA Ermelo dat geen alternatief. Als CDA willen we bouwen. Niet voor niets is er de slogan ‘In elke plaats een straatje erbij’.

Toch zijn we niet doof voor de roep van de bewoners van de Wethouder Paulushof. Omdat het hofje autoluw was, is daar ook een gebruik van de weg ontstaan die lijkt op dat van een woonerf. We hebben kinderen zien spelen op de straat en dat vraagt om extra maatregelen. Met de komst van de eerste 11 woningen is het plan niet af, dat biedt kansen om opnieuw naar de ontsluiting te kijken. Als CDA Ermelo zijn we voorstander om dan wel de aansluiting naar de Oude Telgterweg te maken.

Dankzij onze wijzigingsvoorstellen was er een meerderheid voor het plan te krijgen:

  1. Van de Wethouder Paulushof een 30 km weg te maken
  2. Opdracht te geven aan het College van B&W dat UWoon bij de ontwikkeling van fase 2 en 3 de ontsluiting voor alle woningen gaat realiseren via de Hamburgerweg

Ad de Kort

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.