Contactgegevens

Word vriend van CDA Ermelo

De mensen van CDA Ermelo zijn zich er van bewust dat we als inwoners van Ermelo met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor de inwoners en bedrijven in de Gemeente Ermelo.
Met een Gemeenteraad die het beleid maakt en een College van Burgemeester en Wethouders die het beleid uitvoert.

Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en voorafgaand daaraan wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van CDA Ermelo een Verkiezingsprogramma voorbereid en een concept Kandidatenlijst opgesteld. Bij deze activiteiten betrekken we graag onze leden, vrienden en sympathisanten.

We staan doorlopend in contact met de samenleving, bijvoorbeeld door werkbezoeken, aanwezigheid tijdens activiteiten in het dorp en door de organisaties van ontmoetingsbijeenkomsten. Onze raadsleden zijn makkelijk te bereiken en staan open voor je vragen en opmerkingen.

De uitgangspunten van waaruit we onze activiteiten uitvoeren zijn:

– Rentmeesterschap
– Publieke Gerechtigheid
– Gespreide Verantwoordelijkheid
– Solidariteit

Spreken de uitgangspunten en aanpak van CDA Ermelo je aan, maar wil je nog geen lid worden, dan nodigen we je van harte uit om Vriend van CDA Ermelo te worden.

Geef door onderstaande vakken in te vullen door dat je interesse hebt voor een Vriendschap met CDA Ermelo, dan nemen we contact met je op.

Je kunt ons ook bereiken via het nummer: 06 549 47 149

    De kosten voor de Vriendschap met CDA Ermelo zijn 12 euro per jaar.