Zorgvuldigheid bij Tomassen Duck-To

De vraag die de gemoederen binnen de gemeenteraad over het bedrijf Tomassen Duck-To fors bezighoudt is: is het bedrijf nu wel of niet MER-plichtig.  De gemeenteraad heeft op 21 december via een breed gesteunde motie (o.a. van CDA Ermelo) duidelijk gemaakt behoefte te hebben aan extern juridisch advies, om een zo zorgvuldig mogelijk besluit te kunnen nemen.

De duidelijkheid is nodig om te kunnen beoordelen of een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad kan worden afgegeven voor de bouw van 5 technische bouwwerken voor de pluimveeslachterij.

Deze verklaring is ook nodig om een voorbereidingsbesluit te kunnen nemen voor het plangebied dat betrekking heeft op de gronden die eigendom zijn van Tomassen Duck-To. Die duidelijkheid is van belang voor de omgeving, de bewoners, maar ook voor Tomassen.

Productiecapaciteit en productievolume

Belangrijk hierin is de productiecapaciteit van Tomassen. Klip en klaar moet duidelijk worden wat onbetwistbaar als productiecapaciteit moet worden betiteld. Wat is dan onduidelijk? Aan de ene kant wordt namelijk aangegeven dat het gaat om het te vergunnen productievolume van 22.000 ton vlees per jaar, met maximaal 200.000 eenden per week en 10 miljoen per jaar.

Echter er is ook nog een andere benadering. Die van de bestuursrechter van de Raad van State. Die heeft gezegd dat niet de het aangevraagde productievolume bepalend is maar het de technische mogelijkheden van het bedrijf.

Second opinion?

Welke van de twee benaderingen is nu juist? Om in de toekomst niet voor verassingen te komen staan, of wie weet weer een gang naar de recht te moeten maken, zullen de verschillende benaderingen naast elkaar gelegd moeten worden. En dat te laten doen door een onafhankelijke deskundige. Dan moet duidelijk worden waar de gemeente en Tomassen vanuit moeten gaan. Maar ook dar er daarna niet weer opnieuw een discussie gaat ontstaan.

Afgewogen besluit

Iedereen wil duidelijkheid: het bedrijf, de omwonenden en natuurlijk ook de gemeenteraad. En met dit onafhankelijke onderzoek, zeg maar second opinion, gaan we ervan uit dat die duidelijkheid er gaat komen. Dan kunnen we als gemeenteraad zorgvuldig en afgewogen gaan oordelen over het raadsvoorstel en het onafhankelijke advies. Zodat rust kan ontstaan in de samenleving en ook bij Tomassen over deze al veel te lang lopende kwestie.

Bart Willemsen

Heeft u een vraag na aanleiding van dit bericht? Stuur ons dan een bericht via het contactformulier.